Pressmeddelanden

Här kan ni ta del av pressmeddelanden, rapporter och debattartiklar som distriktet producerat.

 • Uttalande från årsmötet 2024

  Under LO-distriktets årsmöte antogs tre uttalanden gällande arbetslivskriminalitet, arbetsplatsolyckor, och hot mot arbetarrörelsen

 • Uttalande från årsmötet 2023

  Under LO-distriktets årsmöte antogs ett uttalande gällande arbetslivskriminalitet.

 • Visstidsanställningar vanligare i arbetaryrke

  Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. Det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet och skillnaden tycks bara öka.

 • Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2019

  Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen.

 • Stora klasskillnader i semestervanor

  Förra året hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Ett kvitto på att ojämlikheten är för stor i Sverige.

 • Uttalanden från årsmötet 2019

  Under LO-distriktets årsmöte antogs två uttalanden, ett gällande LAS-utredningen och ett gällande EU-valet.

 • Låg kunskap om EU-valet bland LO-medlemmar

  35 procent av LO-medlemmarna i Norrbottens län känner inte till att det är val till Europaparlamentsvalet den 26 maj, visar en ny SIFO-undersökning. Enligt LO måste kunskapen öka för att LO-medlemmar ska ha chans att påverka EU-beslut som har direkt påverkan på deras vardag och arbetsmiljö.

 • LO vill se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet

  En arbetarkvinna i Norrbottens län tjänar 15 600 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer.

 • Avslagen på sjukpenning ökar

  Andel personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning har ökat kraftigt mellan åren 2014 till 2017, enligt en analys från LO. LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren.

 • Fick mer föräldrapengar i plånboken

  I samband med föräldraledighet kan du förlora upp till 30% av din ordinarie lön, men LO och Svenskt Näringslivs avtal ger ett extra tillskott under föräldraledigheten.

 • Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2018

  Vi måste fortsätta att ta kampen så att nästa generations kvinnor får det bättre, därför kräver LO-distriktet i Norra Sverige att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier på alla arbetsplatser.

 • Nu startar Facket på Sommarjobbet 2018

  LOs sommarkampanj ”Facket på sommarjobbet” syftar till att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på jobbet.

 • Främst unga i Norrbottens och Västerbottens län får avtalspension

  Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i de två nordligaste länen, enligt en rapport från LO. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.

 • Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2018

  Alla har rätt att gå till jobbet utan obehag, rätt till frihet från sexuella trakasserier. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från årsmötet.

 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Genom en ny satsning på lärfritids - en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna - ska alla barn, oavsett var man bor, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO.

 • Få tar chansen till extra pappapengar

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Västerbottens län har endast 4 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. I Norrbotten är siffran något bättre, 5 procent.

 • Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2017

  Våra medlemmar har rätt att vara trygga både i städer och glesbygd, vi har råd med trygghet. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från höstmötet.

 • Lönerapport år 2017

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Men skillnaderna mellan män och kvinnors löner är fortfarande stora. 

 • Uttalande från LO-distriktets årsmöte 2017

  Villkoren i arbets- och familjeliv speglar en ojämn fördelning av tid, makt och pengar mellan män och kvinnor. LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt årsmöte enats om ett uttalande om att jämlikheten måste sättas överst på dagordningen.

 • Många missar chansen till extra pengar vid föräldraledighet

  Endast 4 procent av papporna i Västerbottens län har tagit ut hela det föräldrapenningstillägg som de har rätt till. I Norrbottens län är siffran 5 procent. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • Uttalanden från höstmötet 2016

  Under två intensiva dagar har LO-distriktet i Norra Sverige hållit höstmöte på Medlefors Folkhögskola. Två uttalanden antogs av mötet, ett gällande offentlig upphandling och ett gällande pension.

 • Norrbotten är Sveriges mest jämlika län

  Inkomstskillnaderna i många av Sveriges kommuner och län är stora. Norrbotten är Sveriges mest jämlika län, medan Västerbottens län rankas som nummer 16 av 21. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

 • Nu startar facket på sommarjobbet

  LOs sommarkampanj ”Facket på sommarjobbet” syftar till att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på jobbet.

 • Uttalande från LO-distriktets årsmöte

  Alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa. LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt årsmöte enats om ett uttalande angående osunda arbetsmiljöer på arbetsplatser.

 • En av tre missar föräldrapenningstillägget

  LOs undersökningar visar att det kan vara så många som en av tre missar rätten till utökad föräldrapenning via sitt kollektivavtal.

 • Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

  Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen.

 • LO har träffat ungdomar på vinterjobbet

  Ungdomar har en otroligt utsatt position på arbetsmarknaden. Tillsammans med papperslösa och olagligt svartarbetande är de den grupp på arbetsmarknaden som råkar ut för flest olyckor, jobbar under sämst villkor och oftast får fel ersättning.

 • Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

  Sveriges jämställdhetsbarometer 2015 visar på stora skillnader i faktisk lön. Mellan kvinnliga arbetare och manliga tjänstemän skiljer det i genomsnitt 20 001 kronor i månaden.

 • Fler än 100 000 unga vuxna saknar arbete eller studieplats

  Drygt 117 000 ungdomar varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Västerbottens län handlar det om 2 848 personer och i Norrbottens län 2 723 personer.

 • Ytterst allvarligt politiskt läge

  Sverige befinner sig i ett ytterst allvarligt läge efter att Sverigedemokraterna röstat för de borgerliga partiernas budgetförslag i riksdagen och extra val har utlysts.

 • Uttalande från LO-distriktets höstmöte

  LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt höstmöte enats om ett uttalande angående rätten till heltid.

 • Tre av fyra finalister från Umeå!

  Finalisterna till Årets fackliga hjältedåd är klara. Efter juryns överläggning är det nu klart vilka av de 62 nominerade som gått vidare till final i LOs pris för Årets fackliga hjältedåd. Tre av fyra finalister är från Umeå.

 • Hårt slag mot hela östra Norrbotten

  Från LO-distriktet i Norra Sverige ser vi mycket allvarligt på utvecklingen i Pajala när Northland Resourses nu tvingats att stänga ner sin produktion.

 • Leder yrkesprogrammen till jobb i Norrbotten?

  En ny sammanställning från LO-distriktet i Norra Sverige visar på stora skillnader mellan de olika gymnasiala yrkesutbildningarna vad gäller etablering på arbetsmarknaden.

 • Stora skillnader mellan yrkesprogrammen i Västerbotten

  En ny sammanställning från LO-distriktet i Norra Sverige visar på stora skillnader mellan de olika gymnasiala yrkesutbildningarna vad gäller etablering på arbetsmarknaden.

 • LO fikar för schysta arbetsvilkor

  Torsdagen den 16 oktober går Fairtrade Challenge av stapeln för sjätte året i rad. Under torsdagen deltar omkring 20 ungdomar i utbildningen ”Om global rättvisa” på Medlefors och dom kommer att uppmärksamma dagen både genom att prata om frågorna och genom att välja Fairtrade produkter vid sitt fika.

 • Nu startar facket på sommarjobbet

  I snart tjugo år har LO genom Facket på Sommarjobbet och Facket på Vinterjobbet varit ute och informerat om rättigheter, skyldigheter och möjligheter på jobbet. Nu är det dags igen!

 • Annica från Luleå med i LOs valfilm

  Inom ramen för LOs valkampanj "Sverige kan bättre" kommer LO att var tolfte dag fram till valet släppa en ny kortfilm med ett budskap om varför Sverige kan bättre. Idag släpper vi filmen med Annica Hedbrant från Luleå.

 • Arbetsmiljön i Västerbotten 2009-2013

  En ny rapport från LO visar att 815 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Västerbottens län under 2013.

 • Drygt 900 Norrbottningar skadades på jobbet 2013

  937 arbetsolyckor som resulterat i minst en dags sjukskrivning har hittills rapporterats i Norrbotten för 2013 och siffran väntas stiga ytterligare.

 • Facket på vinterjobbet

  Nu gör vi åter igen oss redo för att fara ut på Facket på vinterjobb, Förbundens unga förtroendevalda åker under vecka 10 upp till den norrländska fjällvärden.

 • Stoppa Fas 3 - inför plusjobb

  Trots att Riksdagen i juni 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. LO presenterar i en ny rapport Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.

   

 • Olycksdrabbade E10:an

  IF Metall Malmfälten kräver tillsammans med LO-Gällivare, Kommunal Gällivare, Transportarbetarförbundet avd 26 och Byggnads Norrbotten att E10 skall byggas om och rustas upp.

 • Papporna i Västerbottens län hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Norrbotten

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete i Sverige.

 • LO anmäler regeringen till ILO

  Vi anser inte att Sverige har en yrkesinspektion som lever upp till ILO-konventionen 81 som handlar om arbetsmiljöinspektion. Därför har LO anmält regeringen till ILOs expertkommitté.

 • Höjt statsbidrag kan ge 1 400 jobb i Västerbotten

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd. Samtidigt pressas arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning.

 • Höjt statsbidrag kan ge 1 350 jobb i Norrbotten

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning.

 • LO-distriktet rasar över neddragningarna på Arbetsmiljöverket

  Förra veckan skedde den tragiska olyckan på SSAB i Luleå som kostade två arbetare livet. Det är oerhört sorgligt och från fackligt håll kan vi aldrig acceptera att människor omkommer på sina arbetsplatser.

 • Bostadsbrist i 6 av Norrbottens kommuner

  Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Norrbotten ökat från noll kommuner till sex.

 • Bostadsbrist i 3 av Västerbottens kommuner

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västerbotten har ökat från en till tre sedan år 2000.

 • Så var sommaren för våra unga sommarjobbare

  Under en intensiv sommarvecka var LO tillsammans med unga representanter från förbunden ute och träffade ungdomar som sommarjobbar på deras arbetsplatser och informerade om rättigheter och skyldigheter. Under perioden besökte våra kampanjgrupper så gott som alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Nu har vi samlat ihop resultaten och vill gärna presentera dem för er.

 • Nu är facket ute på vägarna igen

  I snart tjugo år har LO genom Facket på sommarjobbet och Facket på vinterjobbet varit ute och informerat om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Nu är det dags igen!

 • Tufft att få sommarjobb i Västerbotten

  En knivskarp konkurrens råder om de utannonserade sommarjobben i Västerbotten, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Norrbotten

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar på svårigheterna att få sommarjobb då det råder stenhård konkurrens om de lediga tjänsterna.

 • Fler arbetslösa men färre obehöriga till gymnasiet i Norrbotten

  I rapporten ”Ung i Norrbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor.

 • Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Västerbotten

  I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.

 • Nu startar valrörelsen i Norrbotten och Västerbotten

  Nu vill Facket/LO få igång de politiska samtalen och se vilka frågor som är viktiga för medlemmarna.

 • Uttalanden från LO-distriktets årsmöte

  Under LO-distriktets årsmöte antogs två uttalanden, ett gällande de varsel som är lagts inom Kommunal och Transports avtalsområden och ett gällande ungdomsarbetslösheten.

 • Antalet unga med a-kasseersättning sjönk med 79 procent i Västerbotten

  Antalet arbetslösa unga som får erättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 79 procent i Västerbotten, trots att arbetslösheten har ökat.

 • Antalet unga med a-kasseersättning sjönk med 80 procent i Norrbotten

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 80 procent i Norrbotten sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat.

 • Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Norrbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • Allt fler i fas 3 i Västerbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • 680 i arbetsprogram utan ersättning i Norrbotten

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • Rapport: 490 i arbetsprogram utan ersättning i Västerbotten

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Västerbotten deltog över 490 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 44 procent sedan 2010.

 • 7 700 utan a-kassegrundad ersättning i Norrbottens län

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Norrbottens län handlar det om över 7 700 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning.

 • 7 700 utan a-kassegrundad ersättning i Västerbottens län

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västerbottens län handlar det om över 7 700 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning.

 • Så drabbades Norrbotten av varselvågen

  Antalet varsel ökade till 1 500 i Norrbotten under 2012, nästan fördubbling från 2011 och en kraftig ökning från 2010.

 • Så drabbades Västerbotten av varselvågen

  Antalet varsel uppgick till 1 300 i Västerbotten under 2012, en kraftig ökning jämfört med 2011, men i nivå med 2010. Dock bara hälften så många varsel som 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,52 procent av befolkningen i Västerbotten under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.