Fråga facket Fråga facket

Fackliga ungutbildningar

Ung i facket Lär dig mer om facket, var med och påverka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kunskap är makt

LOs tvärfackliga utbildningspaket riktar sig till unga under 30 år. Förutom att lära dig en massa intressanta saker, får du dessutom lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som du kan utbyta värdefulla erfarenheter med.

Vi rekommenderar att du går kursen Om Facket först, om du inte redan har någon annan form av facklig grundutbildning. Efter det ges du möjlighet att välja mellan ett antal intressanta kurser där du kan lära dig mer om tex fackliga rättigheter, opinionsbildning och facklig aktivism. Du kan läsa kort om varje kurs lite längre ner på den här sidan. 

Hur du söker ledigt

Du har rätt enligt lagen att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan kursstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt i form av studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst via din fackliga avdelning. Alla kurser är kostnadsfria att gå.

När och var går kurserna?

På Utbildningar för dig kan du söka fram de inplanerade datumen för respektive kurs. Där framgår också hur du gör din intresseanmälan. 

Om Facket

Om Facket är grundskursen i LOs utbildningspaket för tvärfackliga ungdomskurser. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen riktar sig till dig under 30 år, befintliga medlemmar och blivande medlemmar. 

Om Samhället

Om Samhället ger dig grundläggande förståelse för hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar just med Socialdemokraterna.

Kursen riktar sig till medlemmar under 30 år och som gått kursen Om Facket. 

Om Rasism

På utbildningen Om Rasism diskuterar vi rasism, politiken bakom och allas rätt att vara olika.

Kursen riktar sig till medlemmar under 30 år och som gått kursen Om Facket.

Om Försäkringar

Utbildningen Om försäkringar tar bland annat upp hur man undviker att gå miste om en kvarts miljon, vad man har rätt till, vilka försäkringar det finns och vad man gör om det händer någonting.

Kursen riktar sig till medlemmar under 30 år och som gått kursen Om Facket. 

Om Feminism

På Om Feminism får du en inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring. 

Kursen riktar sig till medlemmar under 30 år och som gått kursen Om Facket och kursen Om Samhället.