020560056 ring fackets hjälptelefon

Kontakt

LO-distriktet i Norra Sverige har tre verksamhetskontor: i Umeå, Luleå och Skellefteå. Kontoret i Umeå är distriktets huvudkontor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Adress Umeå (huvudkontor):

LO-distriktet i Norra Sverige
Västra Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå

E-post: lo-norrasverige@lo.se
Telefon: 090-15 65 60
Fax: 090-109 799

Adress Luleå:

Postadress:
LO-distriktet i Norra Sverige
Box 360
971 10 Luleå

Besöksadress:
Nygatan 3
972 32 Luleå

Adress Skellefteå:

Postadress:
LO-distriktet i Norra Sverige
Skeppargatan 9
931 30 Skellefteå

Besöksadress:
Nygatan 56
931 30 Skellefteå

Fakturaadress

Bankgiro

LO-distriktet i Norra Sverige 550-4493
Fack 55801765  
R 855  
106 37 Stockholm  

Ansvarig utgivare för LO.se

Annika Nilsson, Kanslichef LO

Dataskyddsombudet 

LOs dataskyddsombud kommer du i kontakt med genom att mejla dataskyddsombudet@lo.se