Fråga facket Fråga facket

Om kollektivavtalet

Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men egentligen om vem som bestämmer på arbetsplatsen. Finns det inget avtal bestämmer arbetsgivaren. En del står i lagar och andra regler, men det viktiga står i kollektivavtalet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avtalet är befrielse

Genom kollektivavtalet blir vi starkare gentemot arbetsgivaren. Ingen ska ställas mot den andre. Ingen ska tvingas konkurrera med kamrater genom att jobba för sämre lön eller utan övertidsersättning. Kollektivavtalet förhindrar att vi ställs mot varandra.

Avtalet är befrielse från utpressning där arbetsgivaren hotar och ställer jobben mot lön och villkor.

Avtalet är solidaritet

Vi har kollektivavtal för att allt ska kunna förbättras men inget ska kunna försämras. Alla kan själv eller tillsammans med kamraterna på en arbetsplats förbättra sina villkor. Det kan gälla arbetstider, löner och övertidsersättningar. På samma sätt kan en arbetsgivare alltid erbjuda bättre villkor för sina anställda. Kollektivavtalet begränsar inte hur bra en arbetsplats kan bli. Avtalet är en gemensam plattform. Avtalet är solidaritet. Ingen behöver förhandla själv. Vi möter arbetsgivaren tillsammans. Då är vi starkare.

Avtalet är rättvisa

Alla som arbetar säljer sitt arbete till arbetsgivaren. För det vill man ha betalt. Tillsammans ska vi ta ut så mycket som möjligt. Om det inte förs diskussioner, om vi inte går på möten och fackliga kurser, om vi inte är kunniga och eniga så händer inget. Det krävs starka krav från klubbar och arbetsplatser annars blir det inga lönelyft och absolut inga låglönesatsningar. Avtalet är rättvisa. Det gäller alla medlemmar och garanterar en lägsta lön med en minsta löneökning. Avtalet ger oss vår rättmätiga del.

Avtalet är trygghet

Avtalet ger mer pengar vid sjukdom och olycksfall i arbetet. Pensionen blir högre. I avtalet ingår att arbetsgivaren är skyldig att betala för ett antal försäkringar för alla anställda. De vanligaste försäkringarna är:

• Avtalsgruppsjukförsäkring - ger extra ersättning vid längre sjukdom

• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - ger ersättning vid skada i jobbet

• Tjänstegrupplivförsäkring - ger ersättning till efterlevande vid dödsfall

• Avtalspension - ger högre pension

Det finns en poäng till - om arbetsgivaren inte kan eller struntar i att betala dessa försäkringar är du ändå skyddad. Kollektivavtalet gäller ändå, vi betalar in premierna gemensamt. Avtalet är trygghet. Det ger mer pengar vid sjukdom, dödsfall och olycksfall i arbetet. Pensionen blir högre.

Avtalet är fred

Kollektivavtalet är också en överenskommelse som stöder seriösa arbetsgivare. Det gäller lika för alla arbetsgivare inom en bransch och motverkar osund konkurrens och svartjobb. Det är ett viktigt skäl till att de flesta arbetsgivare anser att det är bra med kollektivavtal. De accepterar kollektivavtalet som grund för anställningen, de anställda bjuder på lugn och arbetsro. När kollektivavtalet är underskrivet gäller fredsplikt. Det innebär att jobbet ska flyta på även om förhandlingar pågår. Även om man är oense om detaljer. Avtalet är fred. Arbetsgivarna får stabila och likartade villkor samtidigt. Ingen arbetsgivare ska kunna smita undan med låga löner och sämre villkor.

Avtalet är ordning och reda

Kollektivavtal är en enkel lösning på ett svårt problem. En del arbetsgivare talar ibland om krångel och paragrafer, att saker blir enklare utan regler och bestämmelser. Det låter kanske bra, fram till den dagen man är oense och upptäcker att bara arbetsgivaren har fördelarna. Då blir det bråk. Arbetsgivaren kan inte strunta i kollektivavtalet eller kräva att någon ska acceptera lägre lön eller lägre ersättningar. Avtalets belopp gäller även om någon skrivit på ett papper om annat. Kollektivavtalet skyddar alltid alla medlemmar. Avtalet är ordning och reda. I förhandlingar om nytt avtal har arbetsgivarna och facket bråkat en gång för alla. I avtalet står vad som gäller när en arbetsgivare krånglar.

Finns det avtal?

På åtta av tio arbetsplatser i Sverige finns det kollektivavtal. Men varför finns det inte kollektivavtal överallt? Den viktigaste orsaken är att arbetsplatsen är liten och att ingen har tänkt på att fråga, alla kanske tror att det finns. På andra ställen tror de inte att det är så viktigt eller vill inte bråka med arbetsgivaren. Men att vara utan avtal är att jobba naken om något händer och då bestämmer arbetsgivaren nästan allt om ni blir oense. På varje arbetsplats måste de som jobbar själva vara aktiva. Allt börjar med att många frågar: Finns det avtal på vår arbetsplats? Stämmer detta med avtalet? Frågan är fri. Fråga arbetsgivaren! Fråga kamraterna eller förtroendevalda på arbetsplatsen. Ring till din fackliga avdelning. Det finns många förtroendevalda, ombudsmän och experter som är till för att hjälpa om det blir problem. Men det är bara ute på alla arbetsplatser som vi tillsammans kan kontrollera att det finns avtal och att arbetsgivaren betalar rätt lön, rätt ersättningar och följer alla andra regler i avtalet.

Kräv ett avtal!

Lagen säger att arbetsgivarna är tvungna att följa ett befintligt kollektivavtal. Men lagen säger inte att man är tvungen att teckna ett kollektivavtal. I stället är det de anställda på arbetsplatsen som med stöd av sin fackförening måste kräva att arbetsgivaren ska teckna avtal. På de flesta arbetsplatser är det redan klart eftersom många arbetsgivare är med i en arbetsgivareorganisation och facket och arbetsgivarna har träffat ett centralt avtal som gäller lika hos alla dessa arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte är med i en arbetsgivareorganisation måste avtalet träffas direkt mellan arbetsgivaren och facket. Det kallas hängavtal. Det avtalet har samma innehåll, hänger på det centrala avtalet. Ibland blir det strid mellan facket och en arbetsgivare som inte vill teckna kollektivavtal. Det är ganska vanligt, speciellt att små arbetsgivare krånglar men det uppmärksammas sällan. Större företag, även utländska som inte tecknar avtal i andra länder inser snabbt att ska de finnas i Sverige så måste de teckna avtal. En sådan strid gällde den amerikanska leksaksaffären Toys 'R Us på nittiotalet. Efter en tids strejk och aktivt solidaritetsarbete från andra fackföreningar ändrade företaget sig och skrev på avtalet.

Vill du veta mer?

LOs hemsida hittar du länkar till de olika fackförbunden inom LO. Där får du information om kollektivavtalen och fackliga nyheter.