Fråga facket Fråga facket

Så drabbades Västerbotten av varselvågen

Arbetsmarknad Antalet varsel uppgick till 1 300 i Västerbotten under 2012, en kraftig ökning jämfört med 2011, men i nivå med 2010. Dock bara hälften så många varsel som 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,52 procent av befolkningen i Västerbotten under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

PRESSMEDDELANDE

21 januari 2013

Rapport: så drabbades Västerbotten av varselvågen

Antalet varsel uppgick till 1 300 i Västerbotten under 2012, en kraftig ökning jämfört med 2011, men i nivå med 2010. Dock bara hälften så många varsel som 2008-2009. Som andel av befolkningen drabbades 0,52 procent av befolkningen i Västerbotten under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning.

Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten.

Ge arbetsförmedlingen ett tydligt mandat

- För det första måste Arbetsförmedlingen få ett starkare regionalt mandat att gå in med kompetenshöjande insatser. De som nu blir arbetslösa måste matchas mot bristyrken och få individanpassade åtgärder istället för att hamna i masslösningar som fas 3. Arbetsförmedlingen måste också arbeta mer med arbetsgivarkontakter, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Kraftigt utbyggd arbetsmarknadsutbildning

- Vi ser att Regeringen under en längre tid dränerat antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen. Det gäller nu att via arbetsförmedlingen bygga en infrastruktur för arbetsmarknadsutbildning som mer effektivt kan anpassa utbildningarna efter behoven. Antalet platser bör utökas till 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, säger Per-Erik Johansson.

Utöka antalet subventionerade anställningar

- Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning ökar och riskerar nu att hamna ännu längre bort från arbetsmarknaden. Därför behövs mer resurser till subventionerade anställningar som gör att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Vi vill också se en höjning av lönestödet, så att subventionerna kan omfatta fler jobb på arbetsmarknaden, säger Per-Erik Johansson.

För mer information:

Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon:070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Camilla Friberg, Presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se