Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringsutbildning

Utbildningen riktar sig till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer, oavsett vilket avtalsområde de tillhör. Utbildningen genomförs i samverkan med Folksam och omfattar en dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Byggnadsarbetare
Foto: Simon Rosengren

Mål

Målet med utbildningen är att försäkringsinformatören utifrån sitt uppdrag får mer kunskap om medlemsförsäkringar för att kunna informera sina arbetskamrater samt kunna hjälpa dem att anmäla skador.

Syfte

Syftet med utbildningen är att bygga på med fakta om medlemsförsäkringarna och stärka försäkringsinformatören i sitt uppdrag.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer oavsett avtalsområde. Observera att utbildningen inte riktar sig till dem som gått utbildningen tidigare..

Utbildningstillfällen

Utbildningar för dig kan du söka fram de inplanerade datumen för respektive kurs.

Material

Om det finns möjlighet inför utbildningen att hämta informationsbladet på Folksams hemsida, www.folksam.se gör gärna det. Informationsbladet hittar du under ditt
Förbund/Servicesida för förtroendevalda/Broschyrer/Informationsblad för medlemsförsäkringar.

Ersättning

Utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.