Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2017

Välfärd Våra medlemmar har rätt att vara trygga både i städer och glesbygd, vi har råd med trygghet. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige i sitt uttalande från höstmötet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vi byggt ett tryggt välfärdssamhälle vi kan vara stolta över. Idag upplever dock allt fler av våra medlemmar en ökande otrygghet.   
 
Anställningarna blir allt mer osäkra. Hot och våld ökar i butiker, i vården och i kollektivtrafiken. I skolan räcker inte personalen till för att ge alla barn samma chans. I äldreomsorgen sliter de anställda allt hårdare. I sjukvården skjuts operationer på framtiden. Fler sjuka nekas sjukersättning. Utanför storstäderna blir det allt längre till skolan, bussturer dras in och polisen har försvunnit. 
 
Mycket av det som gått fel beror på att vi hade en högerregering som hellre sänkte skatten för rika än investerade i trygghet och välfärd. Men allt kan inte skyllas på högern. Klyftorna började öka för årtionden sedan.  
 
Det räcker nu! Sveriges ekonomi går bättre än på länge. Vi har alla möjligheter att rätta till de fel som begåtts och bygga ett bättre Sverige. För oss handlar nästa års val därför om en huvudfråga: Vilka vill och kan öka tryggheten för alla människor. 
 
Alliansen och Sverigedemokraterna vill sänka skatten ännu mer för de rika. De vill lagstifta om sänkta löner. De vill tillåta privata vinstuttag ur vår gemensamma välfärd. Samtidigt vill de lägga mindre pengar i skolan, vården och omsorgen. Med deras politik ökar otryggheten för vanligt folk. 
 
Socialdemokraterna har vänt landets ekonomi från minus till plus och skapat utrymme för jobb och tillväxt över hela landet. De vill ha fler lärare i skolan, mer personal i äldreomsorgen och att vård alltid ska ges efter behov, inte efter plånbokens tjocklek. De vill stoppa vinstjakten i välfärden och de har skapat ordning och reda i migrationsfrågan. 
 
Statsminister Stefan Löfven kommer från vår verklighet, från ett LO-yrke. För oss är det alltid hårt arbete som gäller. Att ge upp eller gnälla är aldrig ett alternativ. Det är den inställningen som har byggt det svenska välfärdssamhället. Vi vet att facklig politisk samverkan är nyckeln till att bygga Sverige starkt. 
 
Vi har rimliga krav: Våra medlemmar har rätt att vara trygga. De ska kunna leva och arbeta både i städer och glesbygd. Välfärden ska fungera. Ingen ska utsättas för våld eller bli skadad på sitt arbete. Våra löner ska inte sänkas!  
 
Visst kostar det. Men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna att utveckla Sverige, vi har råd med trygghet för vanligt folk. Men då krävs en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. Med den målsättningen inleder vi nu vårt valarbete i Norra Sverige. 

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.