Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad Arbetsmarknadens utveckling i Norrbotten och Västerbotten är en av distriktets viktigaste frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet är engagerade i sysselsättningsfrågan genom att bland annat driva och bevaka arbetsmarknadens utveckling i de båda länen. Detta sker i första hand genom vår Tillväxtgrupp.

De regionala utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken är de viktigaste redskapen för att minska arbetslösheten samt öka sysselsättningen och vi ska besitta en hög kompetens inom dessa områden.

LO-distriktet i Norra Sverige tillsätter under våren 2013 en Avtalsgrupp som arbetar med kollektivavtalsfrågorna. Gruppen kommer bland annat att fortsätta arbetet med att uppmärksamma arbetsrätten, vitajobb-modellen och villkoren för anställda vid bemanningsföretag. Avtalsgruppen kommer även att ha hand om frågor som rör arbetsmiljön.

LO-distriktets engagemang i frågor som rör hälsan i arbetslivet handlar om rätten till trygga jobb som vilar på bra arbetsmiljö. Alla ska kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Vi ska tillsammans med samhällets övriga intressenter arbeta gemensamt med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna och öka hälsan hos våra medlemmar. Vår uppgift är att på olika sätt kämpa för att LO-medlemmarna får arbeta i en säker, trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Ansvarig för Avtalsgruppen är Rickard Carstedt, ombudsman vid LO-distriktet i Norra Sverige.