Fråga facket Fråga facket

Ekonomisk trygghet

Försäkringar Sjuk lite längre, föräldraledig, arbetsskadad eller uppsagd? Missa inte att du kan få mer i plånboken när du som bäst behöver det. Kollektivavtalets avtalsförsäkringar ger dig ett välkommet tillskott när du inte kan jobba som vanligt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Trygghet

En del av det vi kallar trygghet handlar om grundläggande fri- och rättigheter. Minimikravet på ett tryggt samhälle är att medborgarna får leva utan krigshot och att det finns lagstadgade rättigheter så som organisationsfrihet, yttrandefrihet och så vidare. I detta avseende är Sverige ett väldigt tryggt samhälle. Vi har förmånen att leva i den del av världen där de största hoten mot vår trygghet inte är krig och politiskt förtryck. Det betyder inte att vi är immuna mot otrygghet. De situationer som kan göra oss otrygga handlar om pengar, att den ekonomiska tryggheten kan brista.

Utan lön

När den svenska fackföreningsrörelsen engagerar sig i trygghetsfrågorna handlar det därför mycket om ekonomi - och då inte bara löner utan vad som händer när lönen inte kommer som vanligt. Hur klarar man ekonomin när man blir sjuk? Skadas på jobbet? Invalidiseras i en trafikolycka? Vad ska man leva på som arbetslös? Vad händer om en av de vuxna i familjen dör? Går det att spara pengar för att täcka kostnaderna?

Nej, naturligtvis inte. De utgifter vi talar om är antingen oförutsedda eller så stora att ett normalt hushåll inte utan vidare klarar dom. De löpande hushållsutgifterna för boende, mat, kläder och annat i vardagen finns ju kvar och dessa kan ju vara nog så svåra att betala om man har små marginaler. Faktum är att alla behöver ett extra skyddsnät i form av försäkringar för att klara inkomsbortfallet vid bland annat sjukdom och arbetslöshet.

Ekonomisk trygghet

Skiljelinjen mellan olika ideologiska grupper går mellan olika sätt att ordna detta försäkringsskydd. Arbetarrörelsen insåg tidigt att det mest rationella sättet att ordna den ekonomiska tryggheten är att göra det solidariskt och att så många människor som möjligt omfattas av systemet. Det är med den grundtanken som det svenska välfärdssamhället byggdes upp. Idag har vi ett välfärdssystem som bygger på en samverkan mellan lagstadgade socialförsäkringar och kollektivavtalade avtalsförsäkringar.

Avtalsförsäkringar

Tryggheten är inte bara en politisk fråga utan i allra högsta grad en facklig sådan. Från fackföreningsrörelsen värnar vi den grundläggande principen att välfärden ska omfatta alla, betalas solidariskt av alla och ges till den som behöver ersättning som tryggar levnadsstandarden.

Fackföreningsrörelsen har från början sett som en viktig uppgift att stärka medlemmarnas ekonomiska trygghet genom försäkringar. Därför har vi kunnat komplettera grundtryggheten med kollektivavtalade avtalsförsäkringar. Som ytterligare tillägg i trygghetsförsäkringarna finns de fackliga medlemsförsäkringarna i de olika LO-förbunden.

Försäkringsfrågorna är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan verka för solidaritet och rättvisa i praktiken. Det gör vi på flera plan, både centralt och lokalt, och ett viktigt verktyg i arbetet att stärka medlemmarnas ekonomiska trygghet har varit och är kollektivavtalet.

På den här delen av LOs hemsida kan du hitta information om dessa försäkringar och länkar till var du hittar mer information.