Fråga facket Fråga facket

Lokala medlemsutbildningar

Facklig utbildning LO-facken genomför tillsammans med ABF lokala tvärfackliga medlemsutbildningar. Här kan du läsa om de olika kurserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Nedan finns information om de tvärfackliga medlemsutbildningar som LO-facken genomför tillsammans med ABF lokalt. För utförligare information om innehållet i de olika utbildningarna, vilken målgrupp de vänder sig till samt anmälan, kontakta din fackliga organisation eller lokala ABF-avdelning. 

För deltagarnas tid utgår stipendium från LOs stipendiefond, vilket administreras av LO-distriktet. Här finns detaljerade regler om Stipendiefonden.

När och var går kurserna?

På Utbildningar för dig kan du söka fram de inplanerade datumen för respektive kurs.

Observera att endast medlemsutbildningar som finansieras av Stipendiefonden finns på Utbildningar för dig. Det kan vara inplanerat medlemsutbildningar med annan typ av finansiering, kontakta din fackliga organisation eller lokala ABF-avdelning för att kolla detta.

Introduktionsutbildning, 1 dag

Introduktionsutbildningen "Du, facket och kollektivavtalet" är tvärfacklig och pågår under åtta timmar. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för fackets roll och betydelse på arbetsplatsen, samt väcka intresse för fackliga frågor. Främsta målgruppen är nya medlemmar som inte har fått facklig introduktion, men naturligtvis får äldre medlemmar som är intresserade hoppa på. En rekommendation från LO är att även personer som inte är medlemmar i något fackförbund på arbetsplatserna kan gå utbildningen och i och med detta förhoppningsvis bli medlemmar. 
Kravet är att det är tvärfackligt med kursdeltagare från minst tre förbund, i undandtagsfall två förbund. 

Medlem i facket, 3 dagar

Utbildningen kan genomföras tvärfackligt eller förbundsvis och pågår under tre dagar. Syftet är att ge kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet: Att löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris eller på sämre villkor än de har lovat varandra, fackföreningen är detta löfte. Dessutom ges kunskap kring det viktigaste medlet för löftet, det rikstäckande kollektivavtalet.
Efter slutförd utbildning har medlemmen grundläggande kunskaper om fackföreningens och sitt förbunds mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Utöver detta en stärkt självkänsla, en bättre förmåga att kommunicera samt förstå sin egen roll och delaktighet i det fackliga arbetet och bli inspirerad till att arbeta för ett rättvisare samhälle.


Facklig/politisk utbildning, 3 dagar

Utbildningen är tvärfacklig och pågår under tre dagar. Det är angeläget att stärka våra medlemmars möjligheter att aktivt delta i det politiska arbetet och påverka samhället. Därför finns denna utbildning som handlar om att långsiktigt stärka både enskilda medlemmar, de grundläggande värderingarna inom fackföreningsrörelsen och vårt inflytande i samhället.