Fråga facket Fråga facket

Allt fler i fas 3 i Västerbotten

Arbetsmarknad Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

PRESSMEDDELANDE

11 mars 2013

Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Västerbotten, allt fler i Fas 3

Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I december deltog i Västerbotten bara 7,9 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 769 deltagare, vilket motsvarar 14,5 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.

- Antalet platser i arbetsmarknadsutbildning har dränerats och behöver utökas. Vi vill se en utökning av antalet platser under 2013 så att resultatet blir i genomsnitt omkring 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, mot cirka 10 000 under 2012. Därtill bör även den förberedande arbetsmarknadsutbildningen utökas, då den många gånger utgör en förutsättning för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Bakgrund:

Efter regeringsskiftet 2006 förändrades arbetsmarknadspolitikens fokus. Kompetenshöjande insatser ersattes med jobbsökaraktiviteter. En rad program lades ned eller nedprioriterades. Arbetsmarknadsutbildningen dränerades snabbt och antalet deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning minskade till cirka 6 000 platser i genomsnitt under 2008. Sedan finanskrisen har antalet platser i arbetsmarknadsutbildning ökat till cirka 10 000 platser i genomsnitt under 2012. Men i relation till det totala antalet deltagare i program med aktivitetsstöd är andelen i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning fortfarande låg, kring 5-6 procent.

- Arbetsmarknadsutbildning är ett viktigt instrument för att undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden och för att främja strukturomvandlingen. Regeringens dränering av arbetsmarknadsutbildningen riskerar därmed att allvarligt försämra Sveriges förmåga till omställning i lågkonjunkturer, särskilt som man också försämrat möjligheten att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, säger Per-Erik Johansson.

- Att som regeringen gjort sänka skatter och arbetsgivaravgifter, samt att försämra arbetslöshetsförsäkringen, leder till att fler jobb blir lågbetalda och lågproduktiva. Det är knappast den typen av politik som byggt Sverige konkurrenskraftigt. Sverige behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker den arbetslöse och förbättrar chanserna att få jobb. Där är arbetsmarknadsutbildningen ett av de viktigaste verktygen, säger Per-Erik Johansson.

För mer information:

Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Camilla Friberg, presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se