Fråga facket Fråga facket

Fler arbetslösa men färre obehöriga till gymnasiet i Norrbotten

Arbetsmarknad I rapporten ”Ung i Norrbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

I rapporten "Ung i Norrbotten" kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Norrbotten är det 24 procent av de unga som inte fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 20,4 procent och 7,8 procent lever av ekonomiskt bistånd.

-      Skolan måste bli bättre på att ge barn med olika bakgrund en jämlik start i livet. Vi ser idag en negativ utveckling mot att föräldrars utbildningsnivå och vilket land man kommer ifrån allt tydligare påverkar betygen i grundskolan och hur man sedan klarar gymnasiet. Barn som klarar sig dåligt i skolan löper sedan större risk för arbetslöshet och beroende av ekonomiskt bistånd, säger Maria Stenberg, Vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

För mer information:

 Maria Stenberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-222 18 06
E-post: maria.stenberg@riksdagen.se

Camilla Friberg, presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se