Fråga facket Fråga facket

Uttalande från årsmötet 2023

Opinionsbildning Under LO-distriktets årsmöte antogs ett uttalande gällande arbetslivskriminalitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Baksidan av byggboomen i norr

Aldrig tidigare har så mycket pengar investerats under så kort tid i norra Sverige. Över 1 000 miljarder kronor bara i industrisatsningar. En ofattbar summa. Utöver det tillkommer investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och sjukvård så samhället ska klara de nödvändiga befolkningsökningarna som nu sker. Det är otroligt häftigt och glädjande för vår del av landet som länge varit en plats som folk flyttar från, inte till.

Dessvärre finns det två sidor av myntet. Där entreprenörer och kapitalister ser möjligheter att göra vinst på den gröna omställningen, där ser skurkar möjligheter att utnyttja beställare och upphandlare genom komplicerade upplägg med långa entreprenadkedjor och på så vis roffa åt sig en del av kakan.

Vem får då betala priset för dessa tjuvfasoner, när beställare pressar priser och oseriösa entreprenörer vinner upphandlingar? Svaret är LO-förbundens medlemmar. Det är dom som får betala med dålig arbetsmiljö, undermåliga bostadsförhållande och oskäliga löner. Eller med hot och våld.

Vi är nämligen naiva om vi tror att personerna bakom dessa oseriösa företag inte slåss för att behålla sin kassako. Det är heller inget som bara sker i storsdagsregioner, det sker även här i norra Sverige. För några veckor sedan möttes en facklig ombudsman av en tydlig markering utanför sin bostad som upplevdes hotfullt, då ombudsmannen påbörjat en granskning av ett företag där det fanns fog att undersöka huruvida löner och avgifter betalts som de skulle, och om alla arbetare var korrekt anställda.

Så här kan vi inte ha det. Genom för lågt satta krav vid upphandlingar och undermålig uppföljning kan kriminella företag tillåtas konkurrera ut seriösa företag och arbetsgivare. Den svenska modellen riskerar att på sikt sättas ur spel, och framför allt är det arbetare av kött och blod som drabbas.
Vi uppmanar därför alla beställare och upphandlare att ta sitt ansvar för en schysst arbetsmarknad. Det finns mycket hjälp att få via myndigheter, arbetsgivarorganisationer och inte minst oss fackliga organisationer.

Genom att vi hjälps åt kan vi stävja arbetsmarknadskriminaliteten, men det börjar med att upphandlingarna går till seriösa aktörer som värnar om kollektivavtal och arbetstagarnas rättigheter, oavsett om arbetstagarna är gamla, tillfälliga eller nya på orten.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.