Fråga facket Fråga facket

Låg kunskap om EU-valet bland LO-medlemmar

35 procent av LO-medlemmarna i Norrbottens län känner inte till att det är val till Europaparlamentet den 26 maj, visar en ny SIFO-undersökning. Enligt LO måste kunskapen öka för att LO-medlemmar ska ha chans att påverka EU-beslut som har direkt påverkan på deras vardag och arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

35 procent av LO-medlemmarna i Norrbottens län känner inte till att det är val till Europaparlamentet den 26 maj, visar en ny SIFO-undersökning. Motsvarande siffra för Västerbottens län är 32 procent. Enligt LO måste kunskapen öka för att LO-medlemmar ska ha chans att påverka EU-beslut som har direkt påverkan på deras vardag och arbetsmiljö.

Många av de beslut som fattas i EU har direkt påverkan på LO-medlemmars vardag och position på arbetsmarknaden, hävdar LO. Det gäller till exempel arbetsmiljö, regler för lönedumping och osund konkurrens mellan företag.

-I många branscher, inte minst de kvinnodominerade, drabbas våra medlemmar av förslitnings- och belastningsskador, stress och andra psykosociala påfrestningar. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet i EU måste ges särskild prioritet, säger LO-distriktet i Norra Sveriges ordförande Krister Johansson.

För att öka medvetenheten om viktiga EU-frågor som rör LO-medlemmar driver LO en intensiv kampanj runt om i landet. I spetsen för kampanjen går Johan Danielsson, LO:s gemensamma kandidat till Socialdemokraternas lista i EU-parlamentsvalet. Han är starkt kritisk mot svensk borgerlighet som enligt honom har fört en löntagarfientlig politik ända sedan EU-inträdet.

-De förespråkar en modell där utländska företag ska tillåtas konkurrera genom att skicka arbetskraft till Sverige som har lägre löner och sämre arbetsvillkor. Den typen av konkurrens påverkar svenska löntagares löner och arbetsvillkor. Nu ska vi ta tillbaka kontrollen från högern, säger Johan Danielsson.

 

För mer information:

Krister Johansson, ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-271 12 91

Maria Mannberg, vice ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 072-211 99 06

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.