Fråga facket Fråga facket

Facket och politiken

Med en arbetslöshet som bitit sig fast på väldigt höga nivåer och med trygghetssystem som inte längre håller måttet finns det all anledning för LO-distriktet att engagera sig i politiken för en bättre framtid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Byggnadsarbetare
Foto: Simon Rosengren

Efter åtta år med borgerligt styre är Sverige ett land med ökade klyftor, urholkade trygghetssystem och sjunkande skolresultat. Mot bakgrund av detta finns all anledning för LO-distriktet att engagera sig i politiken för att påverka den i en riktning som är bra för våra medlemmar.

Man kan helt enkelt säga att motiven för att öka det politiska engagemanget har blivit starkare de senaste åtta åren. Därför är det nödvändigt att stärka det politiska samarbetet inom förbundsavdelningarna och LO-facken men också att bredda de politiska samtalen på arbetsplatserna.

LO-distriktets styrelse kommer aktivt att driva opinion i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och har som ambition att vara med och påverka samhällsdebatten och vilka frågor som hamnar på dagordningen.