Fråga facket Fråga facket

Studieguiden

Facklig utbildning Studieguiden är till för dig som är ansvarig för facklig utbildning i ett LO-förbund. Här finns information och fakta som stödjer dig i ditt uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO och förbunden har tagit fram en studieguide på nätet för målgruppen förbundens studieansvariga och ABFs fackliga kontaktpersoner. Syftet med guiden är att stödja rekryteringsprocessen för fackliga utbildningar.

Studieguiden innehåller:

  • En FAQ
  • Bra-att-veta-texter om facklig utbildning
  • Sökfunktion
  • Formulär för att ställa frågor

Till Studieguiden (nytt fönster)