Fråga facket Fråga facket

Ung och engagerad

Ung i facket Om du är medlem i facket står du aldrig ensam. Facket backar upp och facket backar aldrig ur. Vi inom facket är riktiga proffs på vad som gäller på jobbet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet i Norra Sverige har en rad olika aktiviteter, kampanjer och fackliga utbildningar som vänder sig till ungdomar. I de respektive länen finns regionala ungdomskommittéer (RUK) som jobbar med tvärfackliga ungdomsfrågor. En av de aktiviteter som den regionala ungdomskommittéen arrangerar tillsammans med unga förtroendevalda från förbunden är Facket på sommarjobbet och Facket på vinterjobbet. De brukar även delta vid olika skolarrangemang och mässor för att berätta om villkoren på arbetsmarknaden.

Facket på Sommarjobbet och Vinterjobbet

Under Facket på Sommarjobbet och Facket på Vinterjobbet söker vi upp ungdomar och berättar om rättigheter, möjligheter och skyldigheter på jobbet. Ibland får vi hjälpa ungdomarna med problem som kan dyka upp. Det kan till exempel vara funderingar kring lönen, arbetstiden eller kanske arbetsmiljön. Vår målsättning är att ungdomar ska hjälpa ungdomar.

Är du själv under 30 år och vill vara med och förbättra villkoren för unga på arbetsmarknaden? Ta då kontakt med Hanna Sundqvist som är LO-distriktets verksamhetssamordnare med ansvar för ungdomsfrågor.