Fråga facket Fråga facket

Papporna i Västerbottens län hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Anställningsvillkor Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

PRESSMEDDELANDE

Papporna i Västerbottens län hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt. Det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. Exempelvis stod männen i Västerbottens län bara för 38,3 procent av vab-dagarna år 2012, en ökning med bara 0,2 procentenheter sedan 1999. Utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går trögt. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.

En tydlig indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Och inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid.

– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar först och främst om våra grundläggande värderingar. Om att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

För mer information:

Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Camilla Friberg, presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.