Fråga facket Fråga facket

LO anmäler regeringen till ILO

Arbetsmiljö Vi anser inte att Sverige har en yrkesinspektion som lever upp till ILO-konventionen 81 som handlar om arbetsmiljöinspektion. Därför har LO anmält regeringen till ILOs expertkommitté.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

Pressmeddelande: LO anmäler regeringen till ILO

Sex av tio arbetsgivare har bristande rutiner för att rapportera tillbud som skulle kunna ha lett till olyckor och ohälsa enligt Arbetsmiljöverket. Bristerna är vanligare i olycksdrabbade branscher som inom tillverkningsindustrin och i byggsektorn där också dödsfallen är överrepresenterade.

Sverige har inte längre en yrkesinspektion som lever upp till ILO-konventionen 81, som handlar om arbetsmiljöinspektion, och vi bryter också mot flera närliggande konventioner och rekommendationer, anser vi. Vi har därför anmält den Svenska regeringen till ILO:s expertkommitté då vi anser att regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket har fått en rad negativa konsekvenser.

Vi kan konstatera att inspektörerna fått 194 000 fler arbetsställen att vaka över från 2007 till 2012 samt att antalet sysselsatta ökat med växande befolkning. Under samma period drog regeringen ner anslagen till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner och antalet inspektörer minskade från 359 stycken till 250.

Sverige lever idag inte upp till ILO:s vägledning om att det ska finnas en inspektör på 10 000 arbetstagare då vi idag har en inspektör per 17 000 arbetstagare eller annorlunda uttryckt 0,6 inspektörer på 10 000 arbetstagare. Det är nästan hälften mot vad vi borde ha. Norge har tre gånger så många, 1,85 och Danmark har 1,78, så vi ligger extremt dåligt till i jämförelse med övriga Norden.

Vi oroas också över att stressen inspektörerna utsätts för leder till sämre kvalitet på inspektionerna. Vi är också kritiska till att Arbetsmiljöverket fått nya direktiv att satsa mer på utbildning och information och är inte ensamma om det. "Ska vi vara en myndighet som utnyttjar våra sanktionsmöjligheter och driver på för bättre arbetsmiljö eller ska vi vara en informationsmyndighet?" skriver AV:s inspektörer i ett brev till den moderata arbetsmarknadsministern.

Anmälan kommer att behandlas av ILO:s expertkommitté som består av 20 jurister från olika länder.  Sverige har tidigare i år kritiserats av ILO för att reglerna i Lavallagen strider mot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt vilket för övrigt även Europarådets sociala kommitté har gjort. Att det pågår en process mot Sverige från Kommissionens sida när det gäller att Sverige inte uppfyller EUs direktiv om visstidsanställningar tecknar en bild av en regering som inte bryr sig om hur folk har det på jobbet eller respekten för internationella åtaganden som Sverige bundit sig till att följa. Vi anser att den Svenska regeringen inte uppfyller de internationella regler som finns på arbetsmiljöområdet. Därför har vi bett ILOs expertkommitté ska ta upp frågan för bedömning.

Vi kan inte säga att Sverige är ett modernt land om vi bryter mot ILO:s  konventioner.

För mer information:

Per-Erik Johansson, Ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-589 50 35
E-post: per.erik.johansson@ifmetall.se