Fråga facket Fråga facket

Samarbete LO-Folksam

Försäkringar LO och Folksam har sedan slutet av 70-talet haft ett organiserat samarbete vad gäller försäkringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Detta samarbete har skett i kommittéform både centralt och regionalt. Till detta kommer de försäkringskommittéer som förbunden och Folksam har tillsammans. Det visade sig vara ett lyckat drag då vi 2008 skapade en gemensam kommitté för Norr- & Västerbotten. Detta då fler och fler av våra "ägare" har verksamhetsområden som sträcker sig över båda länen.

Under 1998 skapades Folksam-LO Pension, ett bolag som i första hand ska ta hand om medlemmarnas premier från de kollektivavtalade pensionssystemen. Detta har gett de centrala och regionala försäkringskommittéerna ytterligare en viktig uppgift; att påverka medlemmarnas sparande i detta pensionssystem. Kommitténs syfte och arbetsuppgifter framkommer nedan.

  • Kommittén ska medverka i utvecklingen mellan LO och förbundens lokala organisationer och Folksam centralt och regionalt. Utgångspunkten i kommitténs arbete ska vara den enskilde LO-medlemmens försäkrings- och sparandebehov.
  • Kommittén ska aktivt verka för att den ideologiska gemenskapen mellan fackföreningsrörelsen och Folksam stärks.
  • Kommittén ska marknadsföra och aktivt medverka till att medlemmar väljer vårt gemensamma bolag Folksam-LO Pension som förvaltare av sin avtalade pension.
  • Kommittén ska verka för att information om Lag- och Avtalsförsäkring når förbundsavdelningarna och deras medlemmar.
  • Sprida kunskap i skadeförebyggande verksamhet.
  • Informera och sprida kunskaper om trygghetssystemen.

Försäkringsinformatörsverksamheten

Kommittén ska medverka i planeringen, genomförandet och utvärderingen av försäkringsinformatörsverksamheten inom LO-privata och KFO-området, samt hålla sig informerade om verksamheten inom andra kollektivavtalsområden, då främst inom Kommun och Landstingsområdet.

Målsättningar

  • Att öka anslutningsgraden till de förbunds- eller LO-gemensamma gruppförsäkringarna.
  • Att få aktiva och utbildade informatörer som kontinuerligt genomför Försäkringskvartar. Detta sker genom att utbilda och kompetenshöja samtliga informatörer. Informatörerna skall vara väl införstådda i styrkor och svagheter i valen av olika trygghetssystem.
  • Att öka kunskapen och kännedomen, samt att få fler att välja det gemensamma bolaget. En mycket viktig målgrupp är våra ungdomar. Förstagångsväljarna är en prioriterad grupp.
  • Att öka kunskapen om det fackliga medlemskapets värde. Att som påbyggnad på Försäkringsskvarten medverka till att LOs medlemmar i större utsträckning får möjlighet att träffa Folksam och Folksams rådgivare på/via arbetsplatsen för att komplettera med det individuella försäkringsbehovet (FPA).

För frågor angående LO-Folksamkommittén:
Pertti Vainikainen
076-880 38 82
pertti.vainikainen@lo.se