020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken Umeå


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ordförande:

Anton Markeby, Kommunal
073-046 80 69
anton.markeby@kommunal.se