Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets höstmöte

Anställningsvillkor LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt höstmöte enats om ett uttalande angående rätten till heltid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Heltid – en rättighet

Svensk arbetsmarknad har idag stora problem. Ett av problemen är att det finns för få arbeten, ett annat att många av de arbeten som finns inom LOs områden är otrygga anställningar ofta på deltid. Idag arbetar 54 % av LO förbundens kvinnliga medlemmar deltid. Motsvarande siffra för männen är 15 %. Bristen på heltidsanställningar inom LOs kvinnodominerade avtalsområden är ett stort problem. Det leder till stora inkomstskillnader över livet, ger en bristande ekonomisk självständighet och försämrar tryggheten vid sjukdom eller arbetslöshet. Dessutom bidrar det till att cementera gamla könsroller där kvinnor tar ett större ansvar än män för hem och barn.

Frågan om rätt till heltid är kontroversiell och företrädare för näringslivet brukar hävda att om alla ska ha rätt till heltidsarbete kommer det att försvinna mängder av arbetstillfällen. Arbetsgivarna kommer att vara mer restriktiva med att anställa och det påverkar sysselsättningen negativt. Men är det inte så att om säkra heltidsanställningar är ett hot mot sysselsättningen borde väl alla yrkesgrupper ha kortare arbetstider och delade arbetspass, inte bara de kvinnodominerade LO-yrkena? Vi kan ju tänka oss att alla ingenjörer, jurister och ekonomer i landet också skulle ha deltidsarbete som norm kryddat med delade turer och ett par timmar ledigt mitt på dagen. Sanningen är ju den att samhället accepterar att det ser ut så här just på grund av att det är i första hand LOs kvinnliga medlemmar som drabbas. Det måste vi börja prata om.

Många anställda inom handeln och vårdsektorn upplever att arbetsmiljön är så dåligt att de helt enkelt inte orkar arbeta heltid på grund av att jobbet sliter för hårt på kroppen. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och för att se till att personalen orkar utföra sitt jobb. LOs medlemmar ska inte betala priset för tungt arbete genom att gå ner i arbetstid och på så sätt få både lägre löner och sämre pensioner.

Nu krävs det krafttag för att komma till rätta med de problem som finns på den svenska arbetsmarkanden. Trygga heltidsanställningar ska vara norm. Vi förväntar oss nu konstruktiva diskussioner tillsammans med arbetsgivarna för att hitta lösningar på deltidsproblematiken. Det vore en bra början innan man också ser över de otrygga anställningsformerna och tar bort den allmänna visstidsanställningen. Alla på svensk arbetsmarknad ska omfattas av schysta villkor.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.