Fråga facket Fråga facket

Så drabbades Norrbotten av varselvågen

Arbetsmarknad Antalet varsel ökade till 1 500 i Norrbotten under 2012, nästan fördubbling från 2011 och en kraftig ökning från 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

PRESSMEDDELANDE

21 januari 2013

Rapport: så drabbades Norrbotten av varselvågen

Antalet varsel ökade till 1 500 i Norrbotten under 2012, nästan fördubbling från 2011 och en kraftig ökning från 2010. Som andel av befolkningen drabbades 0,59 procent av befolkningen i Norrbotten under 2012, mot 0, 75 procent i riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning.

Nu föreslår LO-distriktet en rad åtgärder för att motverka den ökande arbetslösheten.

Ge arbetsförmedlingen ett tydligt mandat

- För det första måste Arbetsförmedlingen få ett starkare regionalt mandat att gå in med kompetenshöjande insatser. De som nu blir arbetslösa måste matchas mot bristyrken och få individanpassade åtgärder istället för att hamna i masslösningar som fas 3. Arbetsförmedlingen måste också arbeta mer med arbetsgivarkontakter, säger Maria Stenberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Kraftigt utbyggd arbetsmarknadsutbildning

- Vi ser att Regeringen under en längre tid dränerat antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen. Det gäller nu att via arbetsförmedlingen bygga en infrastruktur för arbetsmarknadsutbildning som mer effektivt kan anpassa utbildningarna efter behoven. Antalet platser bör utökas till 40 000 platser i yrkesinriktad utbildning, säger Maria Stenberg.

Utöka antalet subventionerade anställningar

- Antalet långtidsarbetslösa och arbetslösa med funktionsnedsättning ökar och riskerar nu att hamna ännu längre bort från arbetsmarknaden. Därför behövs mer resurser till subventionerade anställningar som gör att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Vi vill också se en höjning av lönestödet, så att subventionerna kan omfatta fler jobb på arbetsmarknaden, säger Maria Stenberg.

För mer information:

Maria Stenberg, Vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-222 18 06
E-post:maria.stenberg@riksdagen.se

Camilla Friber, Presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se