Fråga facket Fråga facket

Uttalanden från höstmötet 2016

Opinionsbildning Under två intensiva dagar har LO-distriktet i Norra Sverige hållit höstmöte på Medlefors Folkhögskola. Två uttalanden antogs av mötet, ett gällande offentlig upphandling och ett gällande pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Offentlig upphandling 

Den 30 november röstar riksdagen om förslaget på ny upphandlingslag. Den innebär att det blir obligatoriskt att ställa krav på schysta villkor. Kollektivavtalen är grunden i svenska modellen och garanterar en lön att leva på, rätt till semester, en reglerad arbetstid och mycket mer. Alla som arbetar i Norra Sverige skulle få en tryggare vardag och seriösa företagare skulle ges en konkurrensfördel gentemot de oseriösa. Ingen lönedumpning ska få ske med våra skattebetalares pengar.

Vi ser idag exempel på när människor arbetar för 35 kronor i timmen, sover på gipsbuntar inne i byggen, saknar skyddsutrustning mm. Låter det otänkbart? Dessvärre är det en verklighet som har uppstått i offentlig lägstaprisupphandling.
Stat, kommun och landsting köper varje år varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor. Pengar som självklart borde gå till seriösa företag och inte användas för lönedumpning.

Det borde vara en självklarhet att anta den nya upphandlingslagen. Men nyligen har Sverigedemokraterna deklarerat att de lierar sig med mäktiga ekonomiska intressen och ansluter sig till borgerligheten och röstar nej till schysta villkor i arbetslivet.

En effekt av om upphandlingsförslaget röstas ned är att utländska företag i exempelvis åkeribranschen kommer att få en konkurrensfördel jämfört med svenska företag som har schyssta villkor för sina anställda.

LO-distriktet i Norra Sverige kräver att svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

 

Pension

Idag kan en arbetare som arbetat heltid i 45 år få en så låg pension att hen är berättigad bostadstillägg och kanske t.o.m. garantipension. Deltidsarbetande kvinnor är särskilt utsatta för risken av att få en låg pension då hela livsinkomsten räknas.

Det är oacceptabelt att man efter ett helt yrkesliv ska få en sådan låg pension att man får bostadstillägg och kanske t.o.m. garantipension. För att få bostadstillägg kan man inte vara sammanboende eller kanske ha sommarstuga vilket gör att det i praktiken är svårt för många att få bostadstillägg. Detta medför att många får klara sig på pension utan bostadstillägg och då blir den disponibla inkomsten alltför låg.

LOs pensionsutredning visar att för att få en acceptabel pension i enlighet med 1995 års förutsättningar måste man vänta med att pensionera sig till 67 års ålder. Många arbetare orkar inte arbeta så länge och då är det viktigt att de får sjukersättning så att de inte behöver ta ut ålderspension. Idag upphör rätten till sjukersättning vid 65 års ålder. Det är därför viktigt att rätten till sjukersättning förlängs till 67 år men det räcker inte. Det måste även bli enklare att få sjukersättning för den som inte orkar arbeta längre.

Det är således arbetslivets villkor som långsiktigt är det viktigaste för att trygga en bra pension för arbetare.

LO-distriktet i Norra Sverige kräver att den sammanlagda pensionsnivån för arbetare ska uppgå till minst 70 procent.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.