Fråga facket Fråga facket

Uttalande från årsmötet 2024

Opinionsbildning Under LO-distriktets årsmöte antogs tre uttalanden gällande arbetslivskriminalitet, arbetsplatsolyckor, och hot mot arbetarrörelsen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetslivskriminalitet i den gröna omställningen

Den gröna omställningen i vårt distrikt är i full fart. Northvolt har blivit Skellefteås största privata arbetsgivare med 2000 anställda. H2 Green Steel har säkrat finansiering på närmare 75 miljarder kronor för det gröna stålverk som är under uppbyggnad i Boden. LKAB och Hybritprojektet har fått 3,1 miljarder kronor från Energimyndigheten för att bygga en anläggning i Gällivare. Det förväntas ske investeringar på över 1000 miljarder kronor under de kommande 20 åren, vilket beräknas skapa 20 000 nya industrijobb. I dessa enorma projekt är det avgörande att de genomförs korrekt. I dessa stora investeringar finns möjligheter för personer att utnyttja systemet för att dra nytta av den stora kakan. Tyvärr är det våra medlemmar som får ta smällen när entreprenörer pressar priserna och vinner upphandlingar genom oseriösa metoder. Detta leder till dålig arbetsmiljö, otillräckliga bostäder, oskäliga löner och till och med hot och våld. Vi behöver fortsätta agera för att motverka detta. Vi har redan gjort framgångar i arbetet emot arbetslivskriminalitet i den gröna omställningen. Det historiska avtalet mellan Byggnads och H2 Green Steel är ett positivt exempel hur vi kan samarbeta med beställare och arbetsgivare för att säkerställa goda arbetsvillkor och bekämpa arbetslivskriminalitet. Detta samarbete belyser värdet av en rättvis och säker arbetsmiljö som alla parter kan dra nytta av och utgör ett viktigt föredöme för framtida samarbete.

Arbetsplatsolyckor

Vi är även djupt bekymrade över den ökande trenden av arbetsplatsolyckor. Förlusten av 62 personer förra året till följd av arbetsplatsolyckor är oacceptabel. Svenska arbetsplatser ska inte vara dödsfällor. Det ska inte ta flera dagar för att få reda på vem som blivit drabbad av en olycka på jobbet. Idag använder huvudentreprenörer underleverantörer på underleverantörer i flera led, vilket leder till att de inte koll på vare sig arbetsmiljön eller arbetarna. Regeringens nollvision måste omsättas i konkreta åtgärder för att säkerställa att alla arbetstagare kommer hem säkert varje dag. Det behöver införas lagar om hur många underentreprenörer som är tillåtet, så att arbetsmiljöansvaret inte urholkas och att man vet vilka som är ute på arbetsplatserna.

Hot mot arbetarrörelsen

Vi står inte bara inför dessa utmaningar, utan även ett flertal hot mot arbetarrörelsen. Tesla försöker slå sönder vårt sätt att reglera löne- och arbetsvillkor i Sverige, via förhandlingar och kollektivavtal. Ett annat hot är regeringens förslag på försämringar i socialförsäkringarna och A-kassan. Att dra tillbaka viktiga reformer i sjukförsäkringen skulle innebära ett stort bakslag för de sjuka och deras möjligheter att återgå till arbetslivet. Vi behöver fortsätta arbeta för en välfungerande sjukförsäkring som stöder de som behöver det mest. Man blir inte frisk för att man blir fattig. Attackerna på bildningsförbunden är också en allvarlig utmaning. Neddragningar av anslag till studieförbunden hotar inte bara deras verksamhet utan även demokratiseringsprocessen. Vi måste försvara studieförbundens roll och deras bidrag till samhället. Att underminera sjukförsäkringsreformer och angripa bildningsförbundens verksamhet hotar vårt samhälles välfärd och möjligheten till personlig utveckling. Det är avgörande att vi gemensamt kämpar för att stärka våra sociala skyddsnät och försvara våra kollektivavtal för att säkerställa en värdig och trygg arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Vi uppmanar alla att enas och agera för att möta dessa utmaningar. Endast genom gemensamma ansträngningar kan vi säkerställa rättvisa, säkerhet och värdighet på våra arbetsplatser samt främja en hållbar och rättvis framtid för alla arbetare.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

 

Tilda Ludvig
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.