Fråga facket Fråga facket

Näringspolitik

Arbetsmarknad LO-distriktet i Norra Sverige har tillsatt en Tillväxtgrupp som aktivt driver näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tillväxtgruppen kommer att ansvara för näringspolitiska frågor, arbetsmarknadsfrågor och strukturfonderna. Tillväxtgruppen ska utforma och aktivt driva näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor inom ramen för LO-distriktets verksamhet.

Genom vår representation i olika styrelser och arbetsgrupper på lokal och regional nivå verkar vi för de av LO-distriktet prioriterade frågorna. Länens utpekade tillväxtområden för fortsatt näringslivsutveckling är: test- och övningsverksamhet, upplevelsenäring, energi och miljöteknik, basindustri, förädling och kunskapsintensiva tjänstenäringar.

Norrland har särskilda förutsättningar som gör oss unika i förhållande till många andra regioner. Vi har stora naturtillgångar som idag ger oss en positiv utvecklingsfas. Många stora investeringar görs och fler är planerade. För att de nya tillväxtområdena ska fungera så krävs det att även den offentliga sektorns serviceområden finns på plats och fungerar. Vi deltar aktivt i i debatterna kring dessa frågor genom vår medverkan i bland annat Norrbottens regionala partnerskap, Västerbottens samsynsgrupp, Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland samt i kommunernas arbetsmarknadsråd.

LO-distriktet i Norra Sveriges Tillväxtgrupp är navet i verksamheten och den plattform där sammanhållningen i frågorna och strategin vävs ihop.

Ansvarig för tillväxtgruppen är Rickard Carstedt, ombudsman vid LO-distriktet i Norra Sverige.