Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2018

Opinionsbildning Vi måste fortsätta att ta kampen så att nästa generations kvinnor får det bättre, därför kräver LO-distriktet i Norra Sverige att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier på alla arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under #metoo kunde vi se hur hundratusentals kvinnor vittnade om sexuella trakasserier. Fullständigt oacceptabla kränkningar av kvinnor. Nu måste det till ett krafttag för att detta inte ska fortsätta.

Fackligt har vi fem krav efter #metoo

1. Satsa på arbetsmiljön
2. Få bort det riskfyllda ensamarbetet
3. Stöd till drabbade
4. Arbetsgivare måste ta ansvar att förebygga
5. Avskaffa otrygga anställningar.

Ett fortsatt jämställdhetsarbete på arbetsplatserna och inom fackföreningsrörelsen är viktigt för att ändra på förlegade maktstrukturer och förändra jargonger och synen på varandra.
Vi behöver öppet samtala om och arbeta mot fördomar, normer och förhållningssätt för att vår värdegrund om alla människors lika värde verkligen ska betyda något i vardagen och göra skillnad. Det är vi skyldiga de kvinnor som gjorde sina röster hörda under hösten 2017.

Den fackliga kampen har alltid bestått av att motverka hot och våld, kritisera interna missförhållanden och övergrepp. Ska vi vara trovärdiga i frågor som rör rättvisa och bättre arbetsvillkor så måste vi se till att dessa beteenden förändras.

De kvinnor som klev fram under #metoo och berättade om trakasserier de utsatts för får inte glömmas bort. Därför har LO instiftat ett årligt stipendium på 50 000 kronor för aktiviteter eller projekt som syftar till att främja jämställdhet och lika villkor på arbetsplatsen, i den fackliga rörelsen eller i arbetslivet generellt.

Vi måste fortsätta att ta kampen så att nästa generations kvinnor får det bättre, därför kräver LO-distriktet i Norra Sverige att det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier på alla arbetsplatser.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.