Fråga facket Fråga facket

Uttalande från LO-distriktets årsmöte

Arbetsmiljö Alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa. LO-distriktet i Norra Sverige har under sitt årsmöte enats om ett uttalande angående osunda arbetsmiljöer på arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Varje år dör minst 1 300 personer i hjärtsjukdom, cancer, kol och andra sjukdomar. Psykisk ohälsa och pressade situationer kan i värsta fall leda till självmord. Ska det vara farligt att arbeta?

Bakom dödsfallen kan det finnas omständigheter som högt tempo, långa arbetspass, arbete på udda tider och ensamarbete. Riskerna ökar med till exempel en otrygg anställningsform, pressad upphandling, långa entreprenörskedjor och inhyrning. Ibland vet man inte vem som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen.

Det så kallade 24-timmarssamhället bärs främst upp av kvinnliga arbetare. Bara en tredjedel av de kvinnliga arbetarna jobbar enbart dagtid på vardagar.
Ensamarbete ökar i omfattning och medför risker för hot och våld, framför allt vid arbete på udda tider. Otryggheten ökar i arbetslivet, mest drabbade är yngre och äldre kvinnor.
Visstidsanställningar, ofrivillig deltid samt den ökande förekomsten av delade arbetspass har för många resulterat i att man tvingas ta fler jobb för att klara ekonomin eller i väntan på sitt nästa arbetspass. Det kan bli många gränslösa arbetsdagar med låg lön.

Emotionellt tunga arbetsuppgifter inom bland annat vård och omsorg har under de senaste 20 åren blivit mer påfrestande genom lägre bemanning, mindre tid och fler sjuka som vårdas i hemmet. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är kvinnliga arbetare mest drabbade av försämringarna, då det på kvinnodominerade arbetsplatser ses störst brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom företagshälsovården.

Det är viktigt att det finns välutbildade skyddsombud på arbetsplatserna som snabbt agerar vid osunda arbetsmiljöer. Arbetsgivaren är ansvarig för ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är grunden för att lokalisera och upptäcka brister i arbetsmiljön samt förebygga olyckor. Men det behövs också ökade resurser till en samlad arbetslivsforskning för kvinnors arbetssituation. Alla ska ges en trygg start i arbetslivet och alla ska kunna arbeta ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa. Otryggheten i arbetslivet, det höga tempot, arbete på udda tider och ensamarbete är stora utmaningar för framtiden.

LO-distriktet i Norra Sverige och deras förbund kräver i alla sammanhang nolltolerans mot dödsfall i arbetslivet.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.