Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtalet - din trygghet

Försäkringar Genom kollektivavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall i yrkesverksam ålder. Du har också en avtalspension som kompletterar den allmänna ålderspensionen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Det är kollektivavtalet som är grunden. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats så omfattas du automatiskt av avtalsförsäkringarna. Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal eller försäkringsavtal med Fora AB, är det stor risk att du saknar både försäkringsskydd och avtalspension.

Facket har också medlemsförsäkringar, de är olika för varje förbund. För att omfattas av dessa måste du vara medlem i facket.

Avtalsförsäkringarna omfattar alla som är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal. Man behöver alltså inte vara medlem i facket. Utan den höga anslutningsgraden till facket hade vi dock varken fått eller kunnat behålla dessa försäkringar. Arbetsgivaren sköter inbetalningarna av försäkrings- och pensionspremier - men pengarna kommer från löneutrymmet. Genom ditt och dina arbetskamraters arbete betalar ni alltså själva era premier.

Avtalsförsäkringar inom LOs och Svenskt Näringslivs avtalsområde

  •  Avtalsgruppsjukförsäkringen, ASG
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
  • Omställningsförsäkringen (Omställningsstöd och Avgångsbidragsförsäkringen, AGB)
  • Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL
  • Avtalspension SAF-LO inklusive premiebefrielseförsäkring

Läs mer på www.forsakringskvart.lo.se eller www.afaforsakring.se