Material

 • Vi som inte jobbade hemma

  Rapporten visar att kvinnliga arbetare har betalat ett högt pris under pandemin, både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Nu riskerar samhället att bygga upp en hälsoskuld till arbetarkvinnorna som står i frontlinjen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Visstidsanställningar vanligare i arbetaryrke

  Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. Det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet och skillnaden tycks bara öka. Förra året uppskattas att 18 procent av arbetarna i Norrbottens län en visstidsanställning, jämfört med 9 procent av tjänstemännen.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Program för jämlikhet

  Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. I slutrapporten av LOs jämlikhetsutredning presenteras de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Stora klasskillnader i semestervanor

  Förra året hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Ett kvitto på att ojämlikheten är för stor i Sverige.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • LO vill se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet

  En arbetarkvinna i Norrbottens län tjänar 15 600 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Avslagen på sjukpenning ökar

  Andel personer som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning har ökat kraftigt mellan åren 2014 till 2017, enligt en analys från LO. LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Pappors uttag av föräldrapenningtillägget ökar i Sverige

  För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. I Norrbottens län har 5 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 62,9 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

  För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Främst unga i Norrbottens och Västerbottens län får avtalspension

  Främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i de två nordligaste länen, enligt en rapport från LO. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.  

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Rapport
 • Långt kvar till jämställdhet i de norra länen

  2016 tjänade arbetarkvinnor i Västerbottens län i genomsnitt 17 523 kronor i månaden, medan en manlig tjänsteman tjänade 36 273 kronor. Det visar regionala siffror ur LOs rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2018.  

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • LO vill höja skolresultaten genom ny satsning på lärfritids

  Fler barn går oftare på fritids i välbärgade områden än i socioekonomiskt svaga områden. Det visar en utredning från LO, som nu vill utjämna skillnaderna. Genom en ny satsning på lärfritids - en mer pedagogisk verksamhet med bland annat fler vuxna - ska alla barn, oavsett var man bor, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas, menar LO. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • Få tar chansen till extra pappapengar

  För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Västerbottens län har endast 4 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. I Norrbotten är siffran något bättre, 5 procent.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Lönerapport år 2017

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. I Norrbottens och Västerbottens län tjänar män 3700 kronor mer än kvinnor. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Många missar chansen till extra pengar vid föräldraledighet

  Endast 4 procent av papporna i Västerbottens län har tagit ut hela det föräldrapenningstillägg som de har rätt till. I Norrbottens län är siffran 5 procent. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.  

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Rapport
 • Norrbotten är Sveriges mest jämlika län

  Inkomstskillnaderna i många av Sveriges kommuner och län är stora. Norrbotten är Sveriges mest jämlika län, medan Västerbottens län rankas som nummer 16 av 21. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • LO-distriktets regionala näringspolitiska program

  Vårt Regionala Näringspolitiska Program (RNP) har tagits fram av LO-distriktet i Norra Sveriges tillväxtgrupp. Våra förbundsavdelningar har varit aktiva genom att man har bidragit med synpunkter på utmaningar inom sina respektive branscher. Därefter har RNP varit ute på en remissrunda för ytterligare tillägg och justeringar bland representanter för våra drygt 98000 LO-medlemmar. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Normalstadgar för LO-distrikten 2015

  LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Här finner du stadgarna för LO-distrikten.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Övrigt
 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer som LO presenterar i dag. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Västerbotten

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Norrbotten

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Stor variation mellan yrkesprogrammen

  I Norrbotten har fordonprogrammet högst etableringsgrad bland de elever som avslutat gymnasiet för tre år sen. Där har 70 procent av eleverna etablerat sig på arbetsmarknaden. Den lägsta siffran har medieprogrammet där endast 25 procent nått en etablerad ställning efter tre år. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Stora skillnader mellan yrkesprogrammen

  I Västerbotten har energiprogrammet högst etableringsgrad bland de elever som avslutat gymnasiet för tre år sen. Där har 73 procent av eleverna etablerat sig på arbetsmarknaden. Den lägsta siffran har medieprogrammet där endast 31 procent nått en etablerad ställning efter tre år. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Papporna i Västerbottens län hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmre full sysselsättning, så går utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv långsamt. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Norrbotten

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Västerbotten

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd. Samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Norrbotten

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd. Samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbrist i tre av Västerbottens kommuner

  Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västerbotten ökat från en till tre. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbrist i 6 av Norrbottens kommuner

  Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Norrbotten ökat från noll kommuner till sex. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Rapport
 • Hård konkurrens om sommarjobben i Västerbotten

  Under perioden oktober till april anmäldes 1 651 sommarjobb i Västerbottens län till Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 4,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Hård konkurrens om sommarjobben i Norrbotten

  Under perioden oktober till april anmäldes 3 369 sommarjobb i Norrbottens län till Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 10,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Västerbotten

  I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Norrbotten

  I rapporten ”Ung i Norrbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Västerbotten

  I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen i Västerbotten

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 79 procent i Västerbotten sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen i Norrbotten

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 80 procent sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Norrbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Aktivera arbetsmarknadspolitiken, Västerbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Norrbotten

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Norrbotten deltog över 680 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 80 procent sedan 2010. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Västerbotten

  En rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd. I december deltog över 490 personer i arbetsmarknadsprogram i Västerbotten utan attfå aktivitetsstöd, en ökning med 80 procent sedan 2010. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen, Norrbotten

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Norrbottens län handlar det om över 7 700 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen, Västerbotten

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Västerbottens län handlar det om över 7 700 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Varselvågen i Norrbotten

  Antalet varsel ökade till 1 500 i Norrbotten under 2012, nästan en fördubbling från 2011 och en kraftig ökning från 2010 det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Varslevågen i Västerbotten

  Antalet varsel uppgick till 1300 i Västerbotten under 2012, en kraftig ökning jämfört med 2011 men i nivå med 2010 det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport