020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Norra Sverige

Nytt rekord inom Facket Försäkrar-verksamheten

Byggnadsarbetare

Omsätts årets försäkringssamtal i pengar utifrån respektive avtalsförsäkring så har det givit de anställda som arbetar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats över 1,1 miljarder i utbetalda ersättningar.

Ansök om LOs feministiska stipendium

För andra året i rad utlyser LO ett feministiskt stipendium på 50 000 kronor. Syftet är att uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet.

Uttalande från LO-distriktets höstmöte 2019

Signaltekniker

Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen.

Kollektivavtal - nödvändigt för en rimlig pension

Din avtalspension kan vara det som avgör om pensionen blir bra. Kollektivavtalen är för många en nödvändighet för att få en rimlig pension, säger Renée Andersson, LOs pensionsexpert.

LOs krav: 3 procent men lägst 783 kronor

LO-förbunden kräver ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev