Fråga facket Fråga facket

LO-distriktet rasar över neddragningarna på Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö Förra veckan skedde den tragiska olyckan på SSAB i Luleå som kostade två arbetare livet. Det är oerhört sorgligt och från fackligt håll kan vi aldrig acceptera att människor omkommer på sina arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

PRESSMEDDELANDE

2013-10-25

LO-distriktet rasar över neddragningarna på Arbetsmiljöverket 

Förra veckan skedde den tragiska olyckan på SSAB i Luleå som kostade två arbetare livet. Det är oerhört sorgligt och från fackligt håll kan vi aldrig acceptera att människor omkommer på sina arbetsplatser. Mycket oroande är också den ökande andelen unga kvinnor med psykisk ohälsa.

I efterdyningarna av olyckan på SSAB meddelar Arbetsmiljöverket att man gör om regionkontoret i Luleå till en filial. Regionkontoret kommer fortsättningsvis att finnas i Umeå när distrikten Norrbotten och Västerbotten slås samman till Region Nord tillsammans med Jämtland och Västernorrland.

Arbetsmiljöverket har de senaste åren fått kraftigt reducerade anslag vilket är ett tydligt politiskt ställningstagande från den sittande regeringen som helt prioriterar bort arbetsmiljöfrågorna. Den borgerliga regeringen har dessutom lagt ner Arbetslivsinstitutet som hade en världsledande ställning inom arbetsmiljöforskningen och kraftigt beskurit anslagen för företagshälsovård.

-  Det här är ingenting annat än rent arbetarfientlig politik. Moderaterna kallar sig för det nya arbetarpartiet men de gör ingenting i praktiken för att våra medlemmar ska ha det bra på jobbet, tvärtom. Regeringen har skurit ner på anslagen till de tillsynsmyndigheter som ska se till att lagar och regler efterföljs. Det är rent skamligt, säger Per-Erik Johansson ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige

LO-distriktet i Norra Sverige anser att Arbetsmiljöverket istället för att drabbas av stora sparbeting borde få kraftigt utökade anslag för att kunna bedriva ett offensivt arbetsmiljöarbete.

För mer information:

Per-Erik Johansson, Ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Rickard Carstedt, Ombudsman LO-distriktet Norra Sverige med ansvar för arbetsmiljöfrågor
Telefon: 070-242 10 94
E-post: rickard.carstedt@lo.se