Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

Anställningsvillkor Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen. Kvinnor i arbetaryrken arbetar ofta ofrivilligt deltid medan tjänstemännen självmant väljer att arbeta deltid. Det visar LOs arbetstidsrapport 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten.
För kvinnor i arbetaryrken är det svårare att hitta heltidsarbeten. Foto: Lars Forsstedt

Vanligare bland arbetare

Drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. I Västerbottens län arbetar 20 900 arbetare deltid jämfört med 13 900 bland tjänstemännen. I Norrbottens län är respektive siffror 10 900 för arbetare och 8 900 för tjänstemän.

Variation mellan län

Hur stor skillnaden är mellan de olika länen varierar, men det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna. Ser man till hela landet är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen.

- Det är dags att arbetsgivarna tar de här siffrorna på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

Svårt hitta heltid 

Det är samtidigt tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.

Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och själva valt att deltidsarbeta.

Detaljhandeln

Deltidsarbete är vanligast inom detaljhandeln och vårdyrken och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Rapporten Arbetstider 2015 (pdf)

Antal och procent av samtliga anställda      
Län Arbetare     Tjänstemän  
  Antal Procent   Antal Procent  
Västerbottens län  20 900 43   13 900 22  
Norrbottens län  10 900 24   8 900 16