Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

Anställningsvillkor Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer som LO presenterar i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.
Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken. Foto: Lars Forsstedt

Faktisk månadslön

För att förstå skillnaderna i lön mellan personer av olika kön och klass har LO introducerat det nya lönemåttet faktisk månadslön i den årliga rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer.

Det skiljer 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

- De stora skillnaderna mellan kvinnor och män är starkt kopplade till det utbredda deltidsarbetet och många osäkra anställningar inom kvinnodominerade branscher. Därför använder vi ett nytt lönemått, genomsnittlig faktisk månadslön, säger Krister Johansson, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

- Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan en del av arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning.

Klass och kön

Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren på den svenska arbetsmarknaden med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor. Kvinnor i tjänstemannayrken har 28 612 kronor i faktisk månadslön.

Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Deltider är dock inte hela förklaringen. Kvinnors yrken och arbetsuppgifter värderas och betalas också lägre än mäns.

- Det är inte rimligt att tala om att kvinnor bör välja annorlunda. Istället måste lösningarna bidra till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar, säger Krister Johansson.

- Vi förväntar oss att regering och kommun- och landstingspolitiker driver en klassmedveten jämställdhetspolitik. Det råder inte brist på idéer för att förändra förhållandena mellan kvinnor och män.

LOs förslag:

  • Heltid görs till norm på hela arbetsmarknaden. Skattefinansierade verksamheter ska gå i bräschen för utvecklingen och bör avtala om heltidsnorm inom sina branscher.
  • Stärk anställningstryggheten. Tidsbegränsad anställning ska bara användas om det finns objektiva skäl för det.
  • Inför snarast en tredje reserverad månad per förälder i föräldraförsäkringen, och en färdplan för när och hur fler månader ska reserveras.
  • Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras.
  • Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer 2015 (pdf)

Fakta om Faktisk månadslön

Måttet tar hänsyn till det faktum att kvinnor ofta deltidsarbetar. Tjänstemannakvinnor har ofta en heltidsanställning men går ned i tid när barnen kommer. För arbetarkvinnor är deltidsarbete istället norm; arbetsgivaren erbjuder inte heltid.

För mer information angående Norrbotten:

Krister Johansson, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-271 12 91

För mer information angående Västerbotten:

Rickard Carstedt, ombudsman LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-242 10 94

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.