Fråga facket Fråga facket

Vår uppgift

LO-distriktet i Norra Sverige som till ytan är Sveriges största har knappt 100 000 medlemmar och består av 25 förbundsavdelningar fördelade på två län. Vi har 25 LO-fack ute i kommunerna som arbetar med lokal tvärfacklig verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetskamrater
Foto: Lars Forsstedt

Uppdraget

Vi arbetar för en starkare fackförening. Genom att kontinuerligt arbeta med skolinformationer, ungdomsutbildningar, information till ungdomar som sommarjobbar och introduktionsutbildningar så ska vi ge ungdomar och icke medlemmar en förklaring till vår roll på arbetsmarknaden. Genom detta rekryterar vi nya medlemmar.

Styrelsen ägnar tid åt de politiska frågorna som är viktiga för våra LO-medlemmar och har för avsikt att synas och höras. Styrelsen är en stark och tydlig röst för LO-medlemmarna i den politiska debatten.

Organisation

LO-distriktet i Norra Sveriges högsta beslutande organ är Representantskapet som sammanträder två gånger per år. Förbundsavdelningarna utser sina ombud utifrån en mandatfördelning baserad på antalet medlemmar. Representantskapet samlas till årsmöte under april månad och håller höstmöte under november.

LO-distriktet i Norra Sveriges styrelse består av representanter från samtliga 14 LO-förbund samt ordförande och vice ordförande som väljs separat. Kassör är ansvarig ombudsman vid LO-distriktet. Utöver detta är ombudsmänen vid distriktet samt sekreteraren adjungerade. 

Distriktet har två verksamhetskontor, ett i Umeå och ett i Luleå.

Ansvarig utgivare för webbplatsen

Ansvarig utgivare för LO.se är LOs kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på LO.se