Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets styrelse

LO-distriktets styrelse jobbar aktivt med frågor rörande arbetsmarknad, arbetsmiljö, opinionsbildning och näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Styrelsen 2022

LO-distriktet i Norra Sveriges styrelse består av representanter från samtliga 14 LO-förbund. Därutöver väljs ordförande och vice ordförande. Kassör utses stadgeenligt av LO och är ansvarig ombudsman vid LO-distriktet. Utöver dessa är ombudsmännen vid distriktet samt sekreterare adjungerade. 

Varje styrelseledamot har en personlig ersättare som kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Nedan finner ni information om vilka som sitter i styrelsen samt kontaktuppgifter till dessa.

Ordförande:

Carola Andersson, IF Metall, 070-345 32 77

Vice ordförande:

Vakant

Kassör:

Maria Östberg, LO-distriktet, 070-628 26 04

Styrelseledamöter:

Maria Mannberg, SEKO, 072-211 99 06

Rickard Engström, IF Metall, 072-058 31 45

Jonas Jansson, Pappers, 070-627 49 65

Ola Edeblom, Musikerna, 070-322 87 44

Robert Forsberg, GS, 070-314 77 51

Cristian Bergvall, Transport, 076-029 61 02

Kim Åström, Elektrikerna, 070-632 44 68

Mikael Forsberg, HRF, 070-262 99 05

Stefan Hortlund, Livs, 070-525 76 86

Ida Åström, Målarna, 072-733 12 06

Claes Danell, Byggnads, 070-280 77 81

Erica Björkman Lejon, Handels, 070-276 09 98

Charlotta Adolfsson, Kommunal, 070-383 71 94

Carina Eriksson, Fastighets,  070-312 54 56 (ersättare)

Adjungerade:

Robert Andersson, Ombudsman, LO-distriktet, 076-162 81 94

Pertti Vainikainen, Ombudsman, LO-distriktet, 076-880 38 82

Elisabeth Wincent, Sekreterare, LO-distriktet, 072-227 28 13