Facket direkt facketdirekt.nu

LO-distriktets styrelse

LO-distriktets styrelse jobbar aktivt med frågor rörande arbetsmarknad, arbetsmiljö, opinionsbildning och näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO-distriktet i Norra Sveriges styrelse består av representanter från samtliga 14 LO-förbund. Därutöver väljs ordförande och vice ordförande. Kassör utses stadgeenligt av LO och är ansvarig ombudsman vid LO-distriktet. Utöver dessa är ombudsmännen vid distriktet samt sekreterare adjungerade. 

Varje styrelseledamot har en personlig ersättare som kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Nedan finner ni information om vilka som sitter i styrelsen samt kontaktuppgifter till dessa.

Ordförande:

Krister Johansson, Kommunal, 070-271 12 91

Vice ordförande:

Carola Andersson, IF Metall, 070-345 32 77

Kassör:

Maria Östberg, LO-distriktet, 070-628 26 04

Styrelseledamöter:

Maria Mannberg, SEKO, 072-211 99 06

Karolina Andersson, Handels, 073-821 14 79

Rickard Engström, IF Metall, 072-058 31 45

Jonas Jansson, Pappers, 070-627 49 65

Ola Edeblom, Musikerna, 070-322 87 44

Fredrik Lundberg, GS, 070-379 93 47

Cristian Bergvall, Transport, 076-029 61 02

Roger Sandlund, Fastighets,  070-390 65 24

Alexander Björnström, Elektrikerna, 070-593 24 70

Mikael Forsberg, HRF, 070-262 99 05

Stefan Hortlund, Livs, 070-525 76 86

Patrik Löfgren, Målarna, 072-221 13 37

Claes Danell, Byggnads, 070-280 77 81

Zara Leghissa, Kommunal, 010-442 98 99

Adjungerade:

Robert Andersson, Ombudsman, LO-distriktet, 076-162 81 94

Pertti Vainikainen, Ombudsman, LO-distriktet, 076-880 38 82

Elisabeth Wincent, Sekreterare, LO-distriktet, 072-227 28 13