Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets styrelse

LO-distriktets styrelse jobbar aktivt med frågor rörande arbetsmarknad, arbetsmiljö, opinionsbildning och näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Styrelse 2023

LO-distriktet i Norra Sveriges styrelse består av representanter från samtliga 14 LO-förbund. Därutöver väljs ordförande och vice ordförande. Kassör utses stadgeenligt av LO och är ansvarig ombudsman vid LO-distriktet. Utöver dessa är ombudsmännen vid distriktet samt sekreterare adjungerade. 

Varje styrelseledamot har en personlig ersättare som kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Nedan finner ni information om vilka som sitter i styrelsen samt kontaktuppgifter till dessa.

Ordförande:

Carola Andersson, IF Metall, 070-345 32 77

Vice ordförande:

Robert Forsberg, GS, 070-314 77 51

Kassör:

Claes Danell, Byggnads, 070-280 77 81

Styrelseledamöter:

Lars Löfstet, SEKO, 070-229 79 81

Jonatan Stare, IF Metall, 073-044 57 76

Jonas Jansson, Pappers, 070-627 49 65

Ola Edeblom, Musikerna, 070-322 87 44

Thomas Rolén, Byggnads, 070-691 12 39

Cristian Bergvall, Transport, 076-029 61 02

Mikael Forsberg, HRF, 070-262 99 05

Johanna Nordlund, Handels, 072-217 47 74

Nina Andersson, Kommunal, 072-742 59 63

Elin Ericson, Fastighets,  076-789 76 41

 

Elektrikerna, vakant

Livs, vakant

Målarna vakant

Adjungerade:

Robert Andersson, Ombudsman, LO-distriktet, 076-162 81 94

Pertti Vainikainen, Ombudsman, LO-distriktet, 076-880 38 82

Elisabeth Wincent, Sekreterare, LO-distriktet, 072-227 28 13