020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktets styrelse

LO-distriktets styrelse jobbar aktivt med frågor rörande arbetsmarknad, arbetsmiljö, opinionsbildning och näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Styrelsen 2019
Foto: Linda Kvenås

LO-distriktet i Norra Sveriges styrelse består av representanter från samtliga 14 LO-förbund. Därutöver väljs ordförande och vice ordförande. Kassör utses stadgeenligt av LO och är ansvarig ombudsman vid LO-distriktet. Utöver dessa är ombudsmännen vid distriktet samt sekreterare adjungerade. 

Varje styrelseledamot har en personlig ersättare som kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

När styrelse och VU har sina möten finns noterat i LO-distriktets möteskalendarium

Nedan finner ni information om vilka som sitter i styrelsen samt kontaktuppgifter till dessa.

Ordförande:

Krister Johansson, Kommunal, 070-271 12 91

Vice ordförande:

Carola Andersson, IF Metall, 070-345 32 77

Kassör:

Maria Östberg, LO-distriktet, 070-628 26 04

Styrelseledamöter:

Kjell-Åke Sommeryd, SEKO, 070-594 43 97

Lena Aronson, Handels, 070-308 98 20

Rickard Engström, IF Metall, 072-058 31 45

Jonas Jansson, Pappers, 070-627 49 65

Ola Edeblom, Musikerna, 070-322 87 44

Fredrik Lundberg, GS, 070-379 93 47

Sandra Jakobsson, Transport, 010-480 34 35

Roger Sandlund, Fastighets,  070-390 65 24

Alexander Björnström, Elektrikerna, 070-593 24 70

Jimmy Stenman, HRF, 072-216 31 49 (ersättare)

Stefan Hortlund, Livs, 070-525 76 86

Patrik Löfgren, Målarna, 072-221 13 37

Claes Danell, Byggnads, 070-280 77 81

Zara Leghissa, Kommunal, 010-442 98 99

Adjungerade:

Robert Andersson, Ombudsman, LO-distriktet, 076-162 81 94

Pertti Vainikainen, Ombudsman, LO-distriktet, 076-880 38 82

Elisabeth Wincent, Sekreterare, LO-distriktet, 072-227 28 13