Fråga facket Fråga facket

Uttalanden från årsmötet 2019

Opinionsbildning Under LO-distriktets årsmöte antogs två uttalanden, ett gällande LAS-utredningen och ett gällande EU-valet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kritik mot LAS-utredningen

Det samlade representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige med ledamöter från samtliga medlemsförbund inom LO är ytterst kritiska till den utredning om förändringar i Lagen om Anställningsskydd (LAS) som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson idag har beslutat om.

Den svenska modellen utgår från att det är parterna och inte politikerna som beslutar om regleringar på arbetsmarknaden. Att så här tydligt gå in med hot om lagstiftning riskerar att skada den svenska modellen och rubba balansen på arbetsmarknaden. Det försvårar för parterna att träffa överenskommelser.

Redan i dag finns möjlighet för mindre företag att undanta personer från turordningslistan. Att utöka detta ytterligare kommer att försvåra för fackliga organisationer att syna arbetsgivarens argument och bedömningar. Vi är därför mycket kritiska till att regeringen, Centern och Liberalerna har kommit överens om detta.

Vi är mycket kritiska till att det ska bli billigare för arbetsgivarna att säga upp personal. Det är viktigt att löntagarna får möjlighet att pröva skälet för uppsägningen i en rättsprocess om det är nödvändigt. Det måste vara löntagarnas trygghet och inte kostnaden för arbetsgivaren som är det primära.

Det är bra att arbetsgivarna ska få ett utvidgat ansvar för löntagarnas omställning. Arbetsgivarens ansvar för omställning och kompetensutveckling är i dag otillräcklig och behöver förtydligas. Dagens arbetsmarknad förändras snabbt, inte minst på grund av nya teknologiska landvinningar. Då är det viktigt att löntagarna hänger med i den utvecklingen så att de har möjlighet att ställa om till de nya arbetsuppgifter som krävs i det moderna arbetslivet.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

 

Rösta i EU-valet

Det finns problem inom EU som blir tydliga i Sverige. Utländska företag verkar i Sverige utan att följa våra regler. Vi kan inte ha en osund konkurrens som slår ut våra svenska företag. Är man etablerad här skall man betala skatt här, teckna kollektivavtal här och följa svenska regler fullt ut. De som arbetar ska vara försäkrade, få pensionsavsättningar och inte tvingas arbeta till slavlöner.

Som arbetare inser vi att det inte går att konkurrera med de som jobbar för 30-40 kr i timmen. Med de som tvingas sova kvar på byggets kalla betonggolv mitt i vintern. Med de som under slavliknande förhållanden utnyttjas på arbetsmarknaden. Vi vägrar acceptera det. Sverige kan bättre.

Vi ska konkurrera med kompetens, inte låga löner eller usla arbetsvillkor.

Den 28 april är det Workers memorial day. Det är den internationella dagen för att uppmärksamma alla som har förolyckats på sina arbeten. En bristande arbetsmiljö är i de flesta fall den anledning till att människor går till sitt jobb för att aldrig mer komma hem. Att avlida på eller på grund av sitt jobb, den oåterkalleliga formen av dåligt arbetsmiljöarbete. I Norrbotten och Västerbottens län så har 35 personer omkommit mellan åren 2009–2018.

Under 2018 omkom 58 personer på sina arbetsplatser i Sverige. Under de första tre månaderna av 2019 så har hela 20 personer förolyckats i landet i arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.
Lägger man dessutom till alla de människor som avlider av arbetsrelaterade sjukdomar blir siffran avsevärt högre. Tidningen Du och jobbets sammanställning visar att den verkliga siffran är uppemot 1000 personer som årligen dör i Sverige just på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Det är inte bara i Sverige vi ser dessa fruktansvärda siffror. Arbetsmiljön runt om i Europa skapar både otrygghet och osäkerhet. Varje år förolyckas 4000 personer i Europa på sina jobb. 120 000 utvecklar cancer på grund av arbetet de utför.

Därför tycker vi att det är bra att LOs kandidat Johan Danielsson till Europaparlamentet vill arbeta för att EU ska införa en nollvision för dödsolyckor och skärpta gränsvärden för cancererogena ämnen

LO-distriktet kräver också ökade satsningar på skyddsombuden: Ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden till arbetsplatser. Så att de kan arbeta ännu mer aktivt för att alla arbetare ska ha en bra hälsa och säkerhet. Arbetsgivare och skyddsombud har en mycket viktig roll för att få ner dödstalen men det krävs också ökade resurser till arbetsmiljöverket.

Vi ser även vad högern gör i Europa. I Ungern inför de lagar som kan tvinga arbetare att jobba upp till en dag extra i veckan, utan att betala ersättning på tre år. Det som av media kallas slavlagar.

LO-distriktet ser hur den moderate EU-parlamentarikern Corrazza Bildt beskriver fackföreningar som det största problemet i Europa mot arbetslöshet. Hur hennes partikamrat Fjellner jämför våra kamrater från andra länder med ”kylskåp” som skall transporteras över gränserna och jobba till sämre villkor. Borgare och extremhögern har aldrig gjort något för arbetarklassen, tvärtom. De är partier för eliten.

Vi vet att alla reformer som stärkt arbetares intressen har genomförts av socialdemokrater. Häromveckan kunde den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Marita Ulvskog berätta vad hennes arbete inneburit för vägtransportsektorn. Trots försök från högern att stoppa omröstningen är det svenska löner och villkor som gäller för alla som kör transporter inom Sverige.

Valet kan inte vara enklare för oss arbetare. LO-distriktet uppmanar arbetarna i norra Sverige att gå och rösta i valet till Europaparlamentet.
Vi röstar på Socialdemokraterna i valet och på deras lista kryssar vi LOs kandidat Johan Danielsson.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.