Fråga facket Fråga facket

Regionala fackliga studiekommittén

Facklig utbildning Den regionala fackliga studiekommittén (RFS) samordnar den fackliga utbildningen i våra nordligaste län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Den regionala fackliga studiekommittén (RFS) består av representanter från LO, förbundsavdelningarna, ABF samt folkhögskolorna i Sunderbyn och Medlefors.

RFS uppgift är främst att samordna, planera och genomföra tvärfackliga studier och konferenser som har utbildande syfte. Dessutom syftar RFS till att tillvarata och utveckla samarbetet mellan Norrbotten och Västerbotten när det gäller fackliga studier. Uppgifter är också att stötta lokala studiekommittéer/nätverk samt att sprida information om de tvärfackliga studierna.

Vi ska vara inspiratörer och utvecklare i det pedagogiska arbetet, sprida goda exempel och på bred front arbeta för att fackförbundens medlemmar erbjuds utbildning oavsett var i länen de befinner sig.

För dig som på ett eller annat sätt är aktiv i den fackliga studieverksamheten, till exempel som studieorganisatör, cirkelledare eller handledare, ska RFS vara en viktig tillgång.

För frågor angående RFS:
Pertti Vainikainen
076-880 38 82
pertti.vainikainen@lo.se