Fråga facket Fråga facket

Få tar chansen till extra pappapengar

Välfärd För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Västerbottens län har endast 4 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. I Norrbotten är siffran något bättre, 5 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Västerbottens län har endast 4 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 65 procent. I Norrbottens län ser siffrorna något bättre ut, där har 5 procent av papporna och 67 procent av mammorna har tagit ut hela ersättningen. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.

- Det är positivt att vi för tredje året i rad ser en ökning av männens uttag på riksnivå, men det finns mer pengar att hämta. En förutsättning för att ännu fler män ska ta ut hela tillägget är att arbetsgivare och chefer blir bättre på att underlätta för pappor att vara föräldralediga, säger Krister Johansson, ordförande i LO-distriktet i Norra Sverige.

Cirka 1,6 miljoner privat- och kooperativt anställda LO-arbetare på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-anställda inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. I Norrbottens län rör det sig om omkring 750 personer som tillsamman riskerar missa i storleksordningen kring 9,6 miljoner kronor i utbetald ersättning. I Västerbotten något lägre med cirka 720 personer och kring 8 miljoner kronor.

- Det här är en bra möjlighet för både mammor och pappor att dryga ut kassan under barnets första tid. Vi vill uppmärksamma alla föräldrar att ansöka om ersättningen, vilket också kan göras retroaktivt. Vi vill särskilt uppmuntra fler pappor att ta chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är dagar som aldrig kommer tillbaka, säger Krister Johansson.

Fakta om försäkringen
Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.
Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. Läs mer om föräldrapenningtillägget på LOs hemsida.