Fråga facket Fråga facket

Hög tid att utjämna skillnaderna mellan stad och land

Välfärd För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hemtjänst
Foto: Lars Forsstedt

För att minska inkomstskillnaderna i hela Sverige krävs krafttag inom en rad områden. I en ny rapport föreslår LO bland annat en höjning av statsbidragen och ett särskilt stöd till de kommuner som drabbats hårdast av de demografiska förändringarna. Så kan vi utjämna de orättvisa skillnaderna mellan stad och land.

De senaste decennierna har Sverige rasat från toppen på listan över de mest jämlika länderna i OECD till en tionde plats. Inte nog med det. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod. Idag räknas 13,3 procent av Sveriges vuxna befolkning som relativt fattiga, det vill säga personer i hushåll med inkomst 60 procent av medianvärde. På vissa håll är denna grupp ännu större – i Övertorneå kommun räknas över 20 procent som relativt fattiga.

Det finns ingen enkel lösning, men i LOs program för omfördelning ger vi förslag på en rad åtgärder. Det kommunala utjämningssystemet pekas särskilt ut som ett område där mycket kan förbättras.

Att kommunal- och landstingsskatten skiljer sig avsevärt åt mellan olika delar av landet har stor effekt på privatpersoners ekonomi. En undersköterska som bor i Dorotea kommun betalar cirka 14 328 kr mer i skatt årligen än om hen skulle vara bosatt i Vellinge, den kommun i landet där skatten är lägst. Skattesatsen är ofta högre i kommuner där medborgarnas inkomster är lägre. Det gör att låginkomsttagare ofta betalar en högre skattesats utan att de välfärdstjänster de får ta del av nödvändigtvis är av högre kvalitet.

Så kan vi inte ha det. Vi är övertygade om att det kommunala utjämningsystemet kan användas på ett mer effektivt sätt för att hålla ihop landet och säkra välfärden för vanligt folk.

LO föreslår därför följande:

  • Skatteutjämningen måste ta större hänsyn till att det kostar mer att bedriva kommunal verksamhet i glesbygd. 
  • Skapa ett särskilt stöd till de kommuner som är hårdast drabbade av de demografiska förändringarna. 
  • Kostnadsutjämningen i det kommunala utjämningsystemet måste ta större hänsyn till att kostnaderna varierar med den socioekonomiska profilen på en kommuns befolkning. 
  • Ge staten ett större finansieringsansvar för välfärden så att kommunala skattehöjningar kan undvikas. 
  • Höj statsbidragen för att klara välfärden utan kommunala skattehöjningar 

För att detta ska bli verklighet krävs politisk vilja att minska inkomstskillnaderna i hela landet. Sverige måste åter tillbaka till jämlikhetstoppen!