020560056 ring fackets hjälptelefon

Ung i Västerbotten

Arbetsmarknad I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning