Fråga facket Fråga facket

LO vill se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet

En arbetarkvinna i Norrbottens län tjänar 15 600 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

En arbetarkvinna i Norrbottens län tjänar 15 600 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. I Västerbottens län är motsvarande siffra 15 406 kr. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.

I Sveriges Jämställdhetsbarometer 2019 presenteras unika siffror som visar arbetstidens betydelse för lönen. Resultatet – som kallas faktisk månadslön – är slående. LO-kvinnor har den i särklass lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen. Deltidsarbete på grund av att heltidsarbeten saknas och fysiskt och psykiskt krävande arbetsuppgifter är två av de mest centrala orsakerna, enligt LO.

Utöver faktiskt månadslön visar jämställdhetsbarometern 2019 att januariöverenskommelsen innehåller reformer som riskerar att ytterligare försämra villkoren i kvinnodominerade LO-yrken. Istället för att rusta arbetskraften för bra jobb och satsa på den generella välfärden ligger fokus på att subventionera fram lågproduktiva och lågavlönade jobb i privat servicesektor. LO anser att det vore betydligt bättre satsade resurser, inte minst för att underlätta för alla föräldrar att kombinera arbete och familj.

Fakta Sveriges jämställdhetsbarometer 2019

• I Norrbottens län var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 21 840 kronor och för arbetarmän var den 28 595 kronor.
• I Västerbottens län var den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor 20 979 kronor och för arbetarmän var den 26 691 kronor
• Några viktiga jämställdhetsreformer för LO-medlemmar: heltid som norm på hela arbetsmarknaden, trygga anställningsformer - avskaffa allmän visstidsanställning, mer fokus på förbättrad arbetsmiljö, individualiserad föräldraförsäkring och barnomsorg när föräldrar jobbar, även på kvällar, helger och nätter.