Fråga facket Fråga facket

Stora klasskillnader i semestervanor

Förra året hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Ett kvitto på att ojämlikheten är för stor i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sommarlov

Skillnad mellan kvinnor och män

Andelen utan semesterresa eller fritidshus var högre bland kvinnor än bland män. Bland arbetare hade 34 procent av kvinnorna och 32 procent av männen varken gjort semesterresa eller haft fritidshus eller husvagn. Bland tjänstemän var det 17 procent för kvinnor och 12 procent för män.

Skillnaden mellan könen har minskat de senaste åren bland arbetare medan den ökat bland tjänstemän.

Utan yrkesutbildning jämfört med högre tjänstemän

Ej facklärda arbetare (högst två års utbildning efter grundskola) var den grupp som hade högst andel som varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn, 36 procent. Lägst andel var det bland högre tjänstemän, 10 procent.

Andra fritidsvanor

Det är dock inte bara semestern som speglar dagens klassamhälle. Även andra fritidsvanor visar på lika tydliga klasskillnader. Det gäller i allt från att idrotta, vara ute i skog och mark, läsa böcker, gå på teater eller konsert eller användande av internet. I rapporten framgår att 44 procent av arbetarna och 21 procent av tjänstemännen aldrig läser böcker. Teater, konsert eller liknande har 49 procent av arbetarna tagit del av de senaste 12 månaderna jämfört med 79 procent av tjänstemännen.

Jämlik aktivitet på internet

I sociala nätverk på internet var arbetare lika aktiva i som tjänstemän. Det var dock den enda fritidssysslan där arbetare var jämlika med tjänstemännen. I alla andra fritidssysslor, som ingår i undersökningen, så var klasskillnaden tydlig i den meningen att arbetare ägnade sig åt dessa i klart lägre grad än tjänstemän.