Fråga facket Fråga facket

Rapporter


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Stora skillnader mellan yrkesprogrammen

  I Västerbotten har energiprogrammet högst etableringsgrad bland de elever som avslutat gymnasiet för tre år sen. Där har 73 procent av eleverna etablerat sig på arbetsmarknaden. Den lägsta siffran har medieprogrammet där endast 31 procent nått en etablerad ställning efter tre år. 

 • Arbetsmiljön i Västerbotten 2009-2013

  En ny rapport från LO visar att 815 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Västerbottens län under 2013.

 • Drygt 900 Norrbottningar skadades på jobbet 2013

  937 arbetsolyckor som resulterat i minst en dags sjukskrivning har hittills rapporterats i Norrbotten för 2013 och siffran väntas stiga ytterligare.

 • Stoppa Fas 3 - inför plusjobb

  Trots att Riksdagen i juni 2011 stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. LO presenterar i en ny rapport Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.

   

 • Papporna i Västerbottens län hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige.

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Norrbotten

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete i Sverige.

 • Bostadsbrist i 6 av Norrbottens kommuner

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att antalet kommuner som uppgett bostadsbrist har ökat från noll till sex mellan åren 2000 och 2013.

 • Ökad bostadsbrist i Västerbotten

  En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att antalet kommuner i Västerbotten som uppgett bostadsbrist har ökat från en till tre under 2000-talet.

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Västerbotten

  Under perioden oktober till april anmäldes 1 651 sommarjobb i Västerbottens län till Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 4,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Norrbotten

  Under perioden oktober till april anmäldes 3 369 sommarjobb i Norrbottens län till Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 10,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • Ung i Västerbotten

  I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.  

 • Ung i Norrbotten

  I rapporten ”Ung i Norrbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. 

 • Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Västerbotten

  I rapporten ”Ung i Västerbotten” kartlägger LO-distriktet i Norra Sverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden.  

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen i Västerbotten

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 79 procent i Västerbotten sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen i Norrbotten

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 80 procent sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Norrbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • Aktivera Arbetsmarknadspolitiken, Västerbotten

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. 

 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Norrbotten

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Norrbotten deltog över 680 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 80 procent sedan 2010. 

 • I arbetsmarknadsprogram utan aktivitetsstöd, Västerbotten

  En rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd. I december deltog över 490 personer i arbetsmarknadsprogram i Västerbotten utan attfå aktivitetsstöd, en ökning med 80 procent sedan 2010. 

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen, Norrbotten

  Över 70 procent av Sveriges arbetslösa och undersysselsatta står utan ersättning baserad på arbetslöshetsförsäkringen, det visar en rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. I Norrbottens län handlar det om över 7 700 individer som är arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda men inte får a-kassegrundad ersättning. 

Sida 2 av 3123