Fråga facket Fråga facket

Ökad bostadsbrist i Västerbotten

Opinionsbildning En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att antalet kommuner i Västerbotten som uppgett bostadsbrist har ökat från en till tre under 2000-talet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

PRESSMEDDELANDE

14 oktober 2013

Bostadsbrist i 3 av Västerbottens kommuner

Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västerbotten ökat från en till tre, det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. Antalet kommuner som uppgett överskott på bostäder har under samma period minskat från elva till fem kommuner. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Per-Erik Johansson.

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Per-Erik Johansson.

- Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Per-Erik Johansson.

För mer information:

Per-Erik Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Tfn: 070-589 50 35
E-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Camilla Friberg, presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Tfn: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.