Fråga facket Fråga facket

LO-distriktets årsmöte 2023

LO-distriktet i Norra Sveriges senaste representantskap och tillika årsmöte hölls på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå den 25 april 2024. Omkring 70 mötesdeltagare närvarade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Årsmötet för LO-distriktet i Norra Sverige ägde rum på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå den 25 april 2024, med cirka 70 närvarande mötesdeltagare. Under dagen behandlades stadgeenliga val, verksamhetsberättelse och bokslut för det föregående året. Maria Mannberg från SEKO belönades med utmärkelsen Årets Studieorganisatör för sitt enastående arbete.

Årsmötet gästades av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som diskuterade fackliga utmaningar och behovet av att återvinna arbetarnas förtroende för LO. Han avslutade med att svara på frågor från mötesdeltagarna. Hälsningar framfördes även från Medlefors Folkhögskola, Socialdemokraterna Västerbotten, Socialdemokraterna Norrbotten och LO Mervärde.

Claes Danell från Byggnads Norrbotten omvaldes som LO-distriktets vice ordförande. Både han och övriga förtroendevalda gratulerades till sina uppdrag.

Årsmötet avslutades med att Carola tackade av de förtroendevalda som lämnar sina uppdrag med rosor och applåder. Nästa representantskap (höstmöte) kommer att hållas digitalt den 28 november 2024.

 

 

 

Tilda Ludvig
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.