Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist i 6 av Norrbottens kommuner

Opinionsbildning En ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige visar att antalet kommuner som uppgett bostadsbrist har ökat från noll till sex mellan åren 2000 och 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

PRESSMEDDELANDE

14 oktober 2013

Bostadsbrist i 6 av Norrbottens kommuner

Mellan år 2000 och 2013 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Norrbotten ökat från noll kommuner till sex, det visar en ny rapport från LO-distriktet i Norra Sverige. Antalet kommuner som uppgett överskott har samtidigt minskat och antalet kommuner som uppgett balans ökat. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

– Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger Maria Stenberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige.

– Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostads- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprogram för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, säger Maria Stenberg.

– Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige idag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga, som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre, säger Maria Stenberg.

– Det är idag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, säger Maria Stenberg.

För mer information:

Maria Stenberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 070-222 18 06
E-post: maria.stenberg@riksdagen.se

Camilla Friberg, presskontakt LO-distriktet i Norra Sverige
Telefon: 076-762 23 22
E-post: camilla.friberg@lo.se

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.