Fråga facket Fråga facket

Den som utnyttjar människor ska inte sova gott om natten

Arbetslivskriminaliteten växer och drabbar både vanligt folk och seriösa företag. Det göder den organiserade brottsligheten. Vi måste bekämpa arbetslivskriminaliteten med full kraft, säger Johan Danielsson som kandiderar för (S) i det kommande Europaparlamentsvalet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Johan Danielsson (S) kandiderar till Europaparlamentet i valet den 9 juni och är LOs och LO-förbundens gemensamma kandidat.
Johan Danielsson (S) kandiderar till Europaparlamentet i valet den 9 juni och är LOs och LO-förbundens gemensamma kandidat.

Vi ska rädda svensk arbetsmarknad från fuskare och brottslingar

Johan Danielsson har redan tidigare jobbat både fackligt och politiskt i EU för att komma åt det han kallar ”skitvillkoren” i transportbranschen och hans kritik mot EUs avregleringar är fortsatt stark. Nu riktar han även kritik mot Sveriges förhållningssätt till EU.

- Ska vi rädda svensk arbetsmarknad från fuskare och brottslingar måste det bli stopp på den svenska undfallenheten gentemot EU.

Alltså att Sveriges egna tolkningar av EU:s regler gjort att vi avstått från att vidta kraftfulla åtgärder mot arbetslivskriminaliteten.

Skydda arbetare på svensk arbetsmarknad

Johan Danielsson menar att det finns mycket vi kan göra för att skydda arbetare på svensk arbetsmarknad. Men då kan vi inte tillåta att påhittade hinder får stå i vägen.

- Många säger att EU-regler stoppar det ena eller det andra, men det är ett förhållningssätt som bara hindrar oss från att göra det som andra länder gjort, säger han och listar några exempel:

  • Norge har begränsat antalet led av underentreprenörer till två vid vissa typer av upphandlingar.
  • Tyskland införde efter stora arbetsmiljöskandaler regler att personalen vid landets slakterier ska vara direktanställda. Alltså ett totalförbud mot underentreprenörer.
  • Spanien har begränsat antalet underentreprenörer i byggsektorn.

Resultatet? Färre arbetsplatsolyckor och mindre svartjobb.

Arbetslivskriminaliteten skördar många offer

Johan Danielsson återkommer oavbrutet med exempel från svensk arbetsmarknad:

- Det kan vara en städerska som ramlar ut från ett fönster och bryter ryggen för att sedan bli liggandes i timtal i väntan på hjälp. Under tiden städar arbetsgivaren bort alla spår. Eller en byggnadsarbetare som tvingas arbeta 19 timmar om dagen 20 dagar i sträck.

- Vi måste kunna bekämpa den växande arbetslivskriminaliteten även om det ibland gör livet lite krångligare för utländska företag.

- Det är ganska enkelt: den som livnär sig på att utnyttja andra människor ska inte sova gott om natten, säger Johan Danielsson som nu har siktet inställt på att bli vald som Europaparlamentariker den 9 juni.

Fakta om Johan Danielsson

Född: 1982 i Borlänge.
LO: EU-samordnare och rådgivare.
Politik: Ledamot av Europaparlamentet 2019-2021. Därefter bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister i Magdalena Anderssons regering.

Johan Danielsson har drivit igenom flera politiska initiativ både under sin tid som bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister och som EU-parlamentariker. Här är några exempel:

  • Han ansvarade för att regeringen tog fram en nationell strategi med 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet, som bland annat innehöll förslag för att stärka skyddsombudens roll, införa hårdare krav på arbetskraftsinvandring och skapandet av särskilda regionala center där myndigheter samverkar mot arbetslivskriminalitet.
  • Han har presenterat flera utredningar med syfte att bryta boendesegregationen och var med och tog första steget för etableringen av ett statligt fastighetsbolag i Sverige.
  • Han har varit gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentets transportutskott och drev då igenom helt nya regler för den europeiska vägtransportmarknaden som innebär att all inrikestrafik nu ska ske med Transports kollektivavtal.
  • Han var drivande för att få på plats en europeisk nollvision för dödsfall på arbetet. Han var också ansvarig för den socialdemokratiska gruppens arbete med skärpta gränsvärden för cancerframkallande ämnen och arbetet med att skärpa reglerna för hantering av asbest i EU.