Fråga facket Fråga facket

Ingen ska dö av jobbet

Arbetsmiljö En bristande arbetsmiljö är i de flesta fall den anledning till att en människa går till sitt jobb för att aldrig mer komma hem. I Norrbottens och Västerbottens län har 35 personer omkommit mellan åren 2009-2018.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Workers memorial day. Den internationella dagen för att uppmärksamma alla som har förolyckats på sina arbeten. En bristande arbetsmiljö är i de flesta fall den anledning till att en människa går till sitt jobb för att aldrig mer komma hem. Att avlida på eller på grund av sitt jobb, den oåterkalleliga formen av dåligt arbetsmiljöarbete. I Norrbottens och Västerbottens län har 35 personer omkommit mellan åren 2009-2018.

Under 2018 omkom 50 personer på sina arbetsplatser i Sverige. Under de första tre månaderna av 2019 så har hela 18 personer förolyckats i landet i arbetsplatsolyckor med dödlig utgång.
Lägger man dessutom till alla de människor som avlider av arbetsrelaterade sjukdomar blir siffran avsevärt högre. Du & Jobbets sammanställning visar att den verkliga siffran är uppemot 1000 personer som årligen dör i Sverige just på grund av olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.


Det är inte bara i Sverige vi ser dessa fruktansvärda siffror. Arbetsmiljön runt om i Europa skapar både otrygghet och osäkerhet. Varje år förolyckas 4000 personer i Europa på sina jobb. 120 000 utvecklar cancer på grund av arbetet de utför. LOs kandidat till Europaparlamentsvalet, Johan Danielsson, vill därför arbeta för att EU ska införa en nollvision för dödsolyckor och skärpta gränsvärden för cancererogena ämnen.

LO-distriktet i Norra Sverige kräver ökade satsningar på de regionala skyddsombuden, ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt till arbetsplatser så de kan arbeta ännu mer aktivt för att alla arbetare ska ha en bra hälsa och säkerhet. Arbetsgivare och skyddsombud har en mycket viktig roll för att få ner dödstalen men det krävs också ökade resurser till Arbetsmiljöverket.


Mer information

Linda Kvenås
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.