Fråga facket Fråga facket

Uttalanden från höstmötet

Opinionsbildning Under två intensiva dagar har LO-distriktet i Norra Sverige hållt höstmöte på Pite havsbad. Två uttalanden antogs av mötet, ett gällande nolltolerans mot dödsfall på jobbet och ett gällande investeringar i välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 

Investering i välfärden kan skapa 2 769 jobb i Norra Sverige

Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige höja kvalitén i välfärden och pressa arbetslösheten nedåt. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder kronor. Det skulle möjliggöra en förbättring inom skola, vård och omsorg och möta de behov som växande generationer äldre ger. Dessutom skulle det skapa 52 000 nya jobb i Sverige.

En rapport från SKL har nyligen visat att kostnaderna ökar för många av kommunernas verksamheter. Det gäller bland annat förskolan, grundskolan, äldreomsorgen och omsorgen rörande personer med funktionshinder. Lokaler och infrastruktur behöver mer pengar och inom landstingen växer behovet av stora investeringar. Sjukvården förväntas i framtiden kunna klara av att ta hand om fler och äldre personer, vilket ställer ökade krav. Utöver detta behöver kollektivtrafiken byggas ut på många ställen i landet.

Både kommuner och landsting har svårt att få ihop sin budget inför 2014. Hela 80 procent flaggar för besparingar. Från LOs sida kan vi inte acceptera att kvalitén i välfärden försämras ytterligare. Därför föreslår vi ett höjt statsbidrag på 30 miljarder kronor och det skulle innebära 2 769 nya arbetstillfällen i Norrbotten och Västerbotten.

Dagens regering fortsätter att framhålla skattesänkningar som en universallösning. Detta trots att det krävs helt andra typer av åtgärder för att nya jobb ska bli en realitet och för att kvalitén i välfärden ska kunna bibehållas. Från LO föreslår vi nu kraftfulla åtgärder som skulle innebära att vi tog ett stort och viktigt steg mot målet om full sysselsättning.

LO-distriktet i Norra Sveriges representantskap

 

LO kräver satsningar på arbetsmiljö!

Människor dör på sina arbeten i Sverige 2013. Det omkommer inte lika många som för trettio år sedan, tack och lov. Men likafullt går människor till sina arbeten utan att komma hem igen. På borgerliga ledarsidor utropar man efter den senaste tidens tragiska olyckor att dödssiffrorna minskat de senaste åren och att vi från fackligt håll försöker göra politik av fel saker, med fel siffror och av fel anledningar.

Så här ligger det till. Regeringen har lagt ned Arbetslivsinstitutet som var världsledande inom arbetsmiljöforskning. Man har kraftigt beskurit anslagen till Arbetsmiljöverket och dragit tillbaks pengar till vidareutbildning av skyddsombud. Det är att bedriva en rent arbetarfientlig politik och vi tycker inte att det är okej.

Att ta bort det forskningsinstitut som bland annat var specialiserade på forskning kring kvinnors arbetsmiljö kommer på sikt att få förödande konsekvenser för LOs medlemmar. Att banta Arbetsmiljöverket så till den grad att de inte längre lever upp till ILOs rekommendationer om en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda kommer att få effekter ute på våra arbetsplatser. Nu finns det en arbetsmiljöinspektör per 17 000 anställda. Färre inspektörer hinner färre inspektioner så enkelt är det.

Riksdagen har inrättat en nollvision för dödsfall i trafiken. Är det inte hög tid att införa en nollvision även för dödsfall i arbetslivet? Vi kan inte längre acceptera att människor dör på jobbet.

Representantskapet för LO-distriktet i Norra Sverige

Camilla Friberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.